Bomenkap met nesten Torenvalks, Groningen

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Er zijn plannen om 279 grote bomen te kappen langs de Hunzestrook deelgebied A aan het Ulgersmaweg/ Beckerweg in Groningen. In deze populieren broeden de torenvalken en ze zijn nu aanwezig in de nestkasten in de bomen aan de Beckerweg. Torenvalken zijn beschermde vogels en ze staan op de rode lijst van de wet natuurbescherming (artikel 3.1 lid 2).

Hoe kan dit toegestaan worden in beschermde gebieden ook en ook beschermde vogels. Laatst hebben ze met maaien al hertenbabies gedood. Zijn medewerkers achterlijk geworden? De wereld draait om geld dat weten we allemaal inmiddels.
Hoogste tijd om hier iets aan te doen. Deze kap vindt plaats omdat Groningen een deal heeft om zoveel ton biomassa te leveren.
graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.