Meldpunt

Waarom dit meldpunt

In het hele land zien we de bomen en biodiversiteit verdwijnen.  Bomen leveren geld op en die verdwijnen en masse. Er lijkt geen enkel oog meer te zijn voor een goed leefgebied met voldoende biodiversiteit en verbindingen tussen deze gebieden. De overheid vindt dat onze natuurinstanties zelf hun broek maar moeten ophouden en sindsdien zijn de inkomsten van grootschalige kap niet meer weg te denken uit de budgetten. De natuur als economisch verdienmodel. Wie beschermt onze natuur nog? Van handhaving lijkt nauwelijks nog sprake.

Deze website is een plek met een open uitnodiging om wantoestanden bij u in de buurt in kaart te brengen, met als doel een overzicht te krijgen van wat er op landelijk niveau gebeurt.

Het verschilt nogal per gemeente hoe er met kap wordt omgegaan. Veel gemeenten houden bijv. geen overzicht bij van wat er jaarlijks aan bomen verdwijnt, en/of van hoeveel er wordt herplant. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland.

Wat de natuurorganisaties betreft; ook zij hebben de lucratieve bomenkap al sinds enige jaren ontdekt. Ondanks hun verzekeringen dat zij zich houden aan “strenge gedragscodes en FSC voorwaarden” valt hierop echter nog flink wat af te dingen. Herplant laat nogal te wensen over en wordt ook nauwelijks gecontroleerd.

Op lokaal niveau zijn er tal van bomenstichtingen en bomenridders actief. Dit is hard nodig. Echter een landelijk overzicht miste nog. Door journalisten wordt vaak naar voorbeelden gevraagd en wij hopen op deze manier daar een steentje aan bij te dragen. Deze website mag worden aangehaald door iedereen die zich hard wil maken voor onze prachtige natuur. Suggesties voor verdere ontplooiing van dit initiatief zijn welkom. We zullen met elkaar de verandering in beweging moeten zetten. Kom in actie en laat van u horen.

Ieder artikel biedt mogelijkheid om uw verhaal in de comments achter te laten met het verzoek iets van fotografie of video te uploaden.
Wij verwerken dit later in een apart artikel.

Alvast dank voor uw bijdrage!

(Het is aan de redactie voorbehouden uw bijdrage te screenen. In het geval dat wij de tekst niet vinden stroken met het door ons beoogde doel, hebben wij het recht deze alsnog te verwijderen).

    Uw naam*

    Email*

    Onderwerp

    Uw Melding

    Upload