Illegale bomenkap op vakantiepark Heelderpeel te Heel

1024 576 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De Oostappen Groep, de nieuwe eigenaar van vakantiepark Heelderpeel, heeft midden in het broedseizoen illegaal bomen gekapt. Op bijgevoegde foto is een deel van de illegale kap te zien.

In april en mei is een groot deel van de bomen rondom het vakantiepark Heelderpeel geveld. Uit navraag bij diverse bewoners op het park en van mensen uit de omgeving weet ik dat behalve het gekapte bos op de foto ook elders in het park de kettingzaag zich flink heeft mogen uitleven.

Omdat deze kap midden in het broedseizoen heeft plaatsgevonden, heb ik er een melding van gemaakt bij de gemeente Maasgouw. Tot mijn verbazing kreeg ik van de afdeling vergunningen te horen dat er geen vergunning voor deze bomenkap is verleend. Op mijn vraag welke stappen ze hiertegen gaan ondernemen, kreeg ik geen antwoord. Ik vrees dat dat betekent dat de gemeente niet gaat handhaven en dat zou jammer zijn.

Veel bomen van tientallen jaren oud zijn verdwenen. Op het park zelf is dit nog zichtbaar aan de bodem, de stronken zijn veelal weg gefreesd. Door de huidige situatie te vergelijken met Google Maps krijg je een goed beeld van wat allemaal verdwenen is. Op de foto hieronder nog een stronk die men blijkbaar vergeten is.

Peter Gillis, enig eigenaar en oprichter van Oostappen Groep Vakantieparken, haalde onder het motto ‘massa is kassa’ al genoeg geld binnen met zijn bedrijf om in de Quote 500 opgenomen te worden. Mogelijk gaat hij ervanuit weg te komen met deze illegale actie, of dat er ondanks een boete of andere maatregelen financieel gewin te behalen is.

Download hier de hele PDF

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.