Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, sturen geen mailings en/of nieuwsbrieven, en verkopen geen data aan derden.