INDUSTRIALISERING VAN HET BOS

HET IS HIER GEEN HOUTINDUSTRIE: BOSBOUWERS IN DE ALLIER DEMONSTREREN TEGEN DE “INDUSTRIALISERING” VAN HET BOS.

Meer dan 1000 personen verzamelen zich in het bos van Tronçais, in de Allier.

Zij willen de staatsbossen redden. Zo’n 1200 bosbouwers en “gewone” burgers zijn op 25 oktober 2018 bijeengekomen in Saint-Bonnet-Tronçais (Allier) om de privatisering aan de kaak te stellen van het Office National des Forêts (ONF, het Franse Staatsbosbeheer) en de “voortschrijdende industrialisering” van de staatsbossen. De dag tevoren al was een mars van meer dan 200 personen, half september vertrokken uit Mulhouse, Straatsburg, Valence en Perpignan, aangekomen in de naburige gemeente Cérilly, als onderdeel van hun programma van bosmarsen. Op initiatief van acht bosbouwbonden troffen de bosbouwers en deze wandelaars elkaar in het bos van Tronçais, een bos dat welbekend is vanwege zijn driehonderd jaar oude eiken en zijn unieke structuur die nog stamt uit de tijd van de beroemde staatsman Colbert: “Een symbool van duurzaam bosbeheer.” “Wij verzetten ons tegen een “bosbeheer” dat stoelt op een puur economische visie en het verspillen van onmisbare hulpbronnen.” “Het bos is geen houtfabriek” fulmineert Philippe Berger, vertegenwoordiger van de bond SNUPFEN Solidaires.

“EN MAAR HAKKEN,  EN MAAR HAKKEN”

“Het is de hoogste tijd om te reageren. Men is bezig de dijk door te steken die het bos beschermt tegen industrialisatie en wanbeheer. Men durft ons zelfs te zeggen dat de planning van duurzaam beheer van onze hulpbronnen geen tijdverlies duldt. En maar hakken, en maar hakken” voegt François Bedel toe, eveneens vertegenwoordiger van SNUPFEN Solidaires. “Voor het bos betekent dat: kaalkap en herplant met één soort boom, het gebruik van mest en herbiciden, bewerking van de bodem, afbraak van humus enz., wat uitmondt in verarming van de bodem en verlies van biodiversiteit” waarschuwt hij.

De staatsbossen omvatten 4,6 miljoen hectaren van het Franse grondgebied en vallen allemaal onder het beheer van het ONF. Zij leveren 40% van het volume aan hout op de Franse markt. Volgens de bonden: “De financiële positie van het ONF moet versterkt worden. Wij moeten daarin nú investeren om opgewassen te zijn tegen de gevolgen van de opwarming van het klimaat“ beklemtoont Gilles van Peteghem, van de CFE-CGC.

Eveneens hebben de bonden de “privatisering van publieke taken” op de korrel, met de over vijf jaar gefaseerde afschaffing van “1500 veelal ervaren en hoog opgeleide medewerkers.” Het resulterende “personeelstekort” zal, zo voorzien zij, onvermijdelijk leiden tot “problemen in de realisering” van de eervolle ideële missie van de bosbouwer, de bescherming van het bos. De directie van het ONF, van zijn kant, verzekert “dat de overheid geenszins van plan is om de staatsbossen of het ONF zelf te privatiseren.”

Bron: Franceinfo 25.10.2018.

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid