Bomenkap broedseizoen, Ingen

812 505 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Gisteravond kwam ik thuis van mijn werk (Het Woud, Ingen) en tot mijn verbazing zag ik dat de hele rij bomen (4 carpinussen en een veldesdoorn) gekapt waren. Het waren grote, ruim in het blad zittende bomen, die in de winter (25 januari 2021, zie foto) tot 6 meter hoogte teruggesnoeid waren.
Onze tuin is zeer vogelrijk met merels, vinken, koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, spreeuwen, kauwtjes, tortel- en ander duiven.
Ik heb met een ervaren ecoloog gesproken en die gaf aan dat het bijna onmogelijk is dat in deze bomen geen enkel nest gezeten zou hebben. Het is zelfs aannemelijk dat in holtes in deze bomen vleermuizen gezeten hebben.
Hoe kan het dan zijn dat deze bomen, op dit moment van het jaar, allemaal radicaal gekapt zijn?

Bijgevoegd het onderhoudsplan zoals dat in de winter heeft plaatsgevonden (de eikenboom staat er nog). In het document vindt u de foto die ik gister bij thuiskomst gemaakt heb en de foto van de snoei in januari.

 

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.