Het Schoorlse- en Noord- Kennemerduingebied

update: 4/7/2019:
Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap Schoorlse Duinen in
Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen in. Hierdoor ontstaat ruimte om de gemeenteraadsleden verder te informeren over de relatie tussen de natuurherstelmaatregelen en het Klimaatakkoord.
Lees het volledige nieuwsbericht op GroeneRuimte

_____________________

Er is onrust ontstaan door de plannen van zowel Staatsbosbeheer als PWN om het bos- en heidegebied binnen de Noord- Kennemerduinen grootschalig om te vormen tot open duinen en schrale duingraslanden. Het gaat om een groot gebied, dat ligt tussen Petten en het Noordzeekanaal.

De plannen zijn dusdanig grootschalig en ingrijpend dat de bewoners en liefhebbers van het bos- en heidegebied zich overrompeld voelen en graag de gelegenheid zouden krijgen om actief mee te denken met de terreinbeheerders. Tot op heden hebben ruim 15.000 omwonenden en natuurliefhebbers hun handtekening gezet onder een petitie om plannen voor grootschalige boskap in de Schoorlse Duinen te stoppen.

De plannen roepen erg veel vragen op. Het bos- en heidegebied wordt zeer gewaardeerd en het verleden van grootschalige zandverstuivingen ligt bij de dorpelingen nog vers in het geheugen.

De begin dit jaar opgerichte Stichting ter behoud van het
Schoorlse- en Noord- Kennemerduingebied heeft van diverse zijden advies ingewonnen en heeft zich verdiept zich in de plannen van SBB en PWN. De Stichting stuit op veel verontrustende aspecten. Het lijkt er op dat de plannen van SBB en PWN sterk door economische belangen zijn ingegeven. Het plan is geïnitieerd vanuit het Ministerie van Economische Zaken. De belangen en ontwikkelingskansen van de natuur lijken hier niet op de eerste plaats te staan.

De oude bossen worden door de omwonenden en recreanten zeer gewaardeerd omdat zij het verstuivende zand hebben vastgelegd. In de bossen, mede door de samenhang met de aanliggende heidegronden en de aanwezige kleinschalige zandverstuivingen hebben zich levensgemeenschapen ontwikkeld die ook vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer waardevol zijn.

SBB heeft helaas aangegeven dat zij de naaldbossen niet langer als streekeigen ziet en zij vindt dat deze bomen niet langer thuishoren in het duingebied. Hiermee motiveert zij grootschalige kap die
zal leiden tot een volledige transformatie van dit veel geprezen bosgebied. Als lezer kent u het gebied ongetwijfeld, maar toch willen wij hieronder in het kort de kenmerken en de huidige problematiek schetsen.

Staatsbosbeheer heeft afgelopen jaar een plan in werking gezet om het Schoorlse bosgebied grootschalig om te vormen. Ze willen het afwisselende en landschappelijk hooggewaardeerd bos- en heide gebied veranderen in witte en grijze duinen. Dit alles in het kader van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. SBB spreekt over het herstellen van de dynamiek door het creëren van een fijnmazig landschap van zandverstuivingen, duingraslanden met een korte vegetatie en natte duinvalleien.

Dat betekent dat het beroemde en veel geprezen bos- en heidegebied van Schoorl een complete transformatie zal ondergaan, waarbij de naaldbomen in het uitgestrekte duingebied plaats zullen moeten maken voor stuifzanden, duingrasland en wat schaarse opslag van door de wind geschoren eikjes en kruipwilgjes.

Klik hier voor het hele document