Broedseizoen WTF

1024 573 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Met de info die ons allen ter beschikking staat is het algemeen bekend dat tijdens de broedperiode er geen boswerkzaamheden mogen zijn. Dat is wettelijk zo geregeld?

Maar wat blijkt SBB trekt zich daar weinig van aan: op de kaart met blauw aangegeven, rondom de ‘PAS OP’ onderduikhutten bij het dorp Vierhouten liggen opeens grote stapels gezaagd hout langs de bospaden. Kan dit zomaar? Wanneer de recreant een paar eetbare bloemetjes teveel meeneemt wordt dat binnenkort als diefstal gezien. En door diezelfde natuurbeherende instanties wordt de natuur eindeloos en grenzeloos geplunderd.

Langs de bospaden bij het ‘PAS OP’ bosgebied zijn de bomen alvast geblest, voor de volgende kapronde, winter 2024-2025. Op de kaart met rood aangegeven.

Natuurmonumenten geeft aan per 01-01-2025 de regels in de bossen te gaan aanscherpen om de natuur meer rust en ruimte te geven en ‘diefstal’ tegen te gaan. Dit jaar zijn er op de Veluwe al vele bospaden afgesloten voor recreanten (wandelaars en fietsers), zo ook gedeelten van het Hulshorsterzand bij Nunspeet en zuidelijk van het Beekhuizerzand bij Harderwijk, in het belang van o.a. de bodembroeders.

Natuurorganisaties zien de natuur als hun eigendom omdat het door hen is opgekocht, met geld afkomstig van donaties en Europese, landelijke en provinciale subsidies (uw en mijn belastinggeld, dus is de natuur vooral van zichzelf en daarna van ons allemaal!). Ondertussen zien natuurbeheerders het als privilege van hun werk in de natuur om wel vrij in het bos te kamperen en tijdens de bronst met een klapstoeltje onder de arm wel van de paden af te gaan. Dat kan toch wel anders?

Medewerkers van natuurbeherende organisaties trekken zich niets aan van de regels die ze anderen opleggen. Natuurbeheerders zien de natuur als hun speeltuin. Blijkbaar omdat ze de natuur als hun eigendom zien. Maar het natuurlijke aspect verdwijnt steeds meer naar de achtergrond omdat, vanaf de bospaden zichtbaar, het bos steeds meer gevuld wordt met afgezaagde takken (snoeiafval) en omgelierde bomen. Dat kan toch wel anders?
Onze bossen zijn de klimaatbuffers van de toekomst, vanwege de klimaatverandering, de oplopende temperaturen en verdroging van de bodem, lees: verlaging van de grondwaterstand.

Het Veluwemeer Kustgebied bij Harderwijk / Hierden: daar zijn de agrariërs het gebied uitgewerkt en nu staan er overal hekken met sloten eraan en bordjes ‘Natuurmonumenten Verboden Toegang’. (met andere woorden: oprotten dit is van ons) En is het smalle wandelpaadje verbreed voor toezicht vanuit een terreinwagen. Dat kan toch wel anders?

Het fietspad in het Leuvenumse bos is recentelijk opgeknapt met een soort leem. Na twee maanden is het fietspad al beschadigd, staan er diepe bandensporen van de tractor van Natuurmonumenten. Dat kan toch wel anders?

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.