Land van ons

Een geweldig initiatief wat wij van het Bomenkap Meldpunt van harte ondersteunen.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar LAND VAN ONS

11 Feb 2020 – Stentor | https://www.destentor.nl/zutphen/warnsvelder-wil-samen-met-ons-heel-veel-landbouwgrond-opkopen~ae13dfdc/


Land van Ons ?????

Ja. Een burgerinitiatief, om op een andere wijze de teloorgang van onze biodiversiteit en ons landschap, te keren. Burgers niet langs de zijlijn van een wedstrijd tussen politiek en economisch belanghebbenden, maar als spelbepaler. Hoezo?

We weten allemaal hoe belangrijk een vitale biodiversiteit voor ons als mens is. Helaas is dat de afgelopen 40 jaar nog niet door onze politieke leiders herkend. Het typisch Nederlandse polderen heeft al die jaren het kwartje doen rollen richting onze economie, waarbij de ecologie meestal vergeten werd. Hoe mooi alle plannen ook zijn geweest, uiteindelijk zitten we al jaren in een negatieve spiraal. Duurzaamheid (of het nu om natuurgebieden gaat, landbouwgrond  of de bescherming van bomen of landschapselementen) heeft een lange termijnvisie nodig. En dat past niet bepaald bij het korte termijn opportunisme van de politiek.

Land van Ons wil het volstrekt anders aanpakken. Als ons landschap en onze biodiversiteit niet in goede handen is van overheid of al die polderende instanties die door belangentegenstellingen alleen tot vlees noch vis oplossingen komen, dan moeten we het als burgers aanpakken.

Laten we met elkaar Nederland kopen!

Onze aanpak is creatief en gedurfd, maar als het ons lukt, dan hebben we met elkaar een langjarige buffer gecreëerd voor herstel van landschap en biodiversiteit.

Iets meer over onze aanpak:

 • Volgens de officiële CBS cijfers heeft Nederland 500.000 ha bos en open natuurlijk terrein. Dat is de gunstigste schatting. Volgens ecoloog en hoofddocent Patrick Jansen (TROUW 17 oktober 2019) is het areaal dat er voor biodiversiteit toe doet, kleiner. Hoeveel blijft vooralsnog onduidelijk.
 • Land van Ons wil door het kopen van landbouwgrond daar 300.000 ha aan toevoegen. Het gaat hier slechts om 15% van het huidige landbouwgebied, dus er blijft voldoende areaal over waar boeren naar hartenlust hun gang kunnen gaan. (dat hopen we natuurlijk niet, maar als € een rol spelen, dan doet iedereen opeens z’n ogen dicht).
 • Die doelstelling willen we de aankomende 10 jaar realiseren. En die 30.000 ha per jaar kan via de vrije grondmarkt worden verkregen.
 • Totale investering over die 10 jaar: 18 miljard euro. Veel geld, maar bedenk wel dat alle Nederlanders bij elkaar zo’n 360 miljard spaargeld bij de banken hebben weggezet. Dan is die 18 miljard maar 5%. Per huishouden in Nederland gaat het over die 10 jaar om €200/jaar.
 • Geen donatie! Nederlanders die mee gaan doen worden voor een tientje per jaar lid van de coöperatie Land van Ons. Bij een coöperatie hebben de leden het voor het zeggen en dus ook bij Land van Ons. En om te voorkomen dat de kapitaalkrachtigen de dienst gaan uitmaken, is vastgelegd dat elk lid, los van zijn kapitaalinbreng, een stem heeft. Dat vinden wij echte democratie.
 • Leden hebben de verplichting om minimaal €20/jaar kapitaal in te brengen. Dus ook mensen die weinig te besteden hebben kunnen meedoen.
 • Dat kapitaal wordt omgezet in m2 grond. Grond waar ze via de coöperatie mede-eigenaar van zijn.
 • En leden kunnen na het 2e jaar hun grondpositie ook weer verkopen.

Wat is het plan om met die grond te gaan doen?

 • De functie moet landbouwgrond blijven. Cultuurgrond kan zeker z’n waarde hebben voor biodiversiteit. Voor 50 jaar terug was onze landbouwgrond DE buffer voor onze biodiversiteit. Dat moet weer hersteld worden. En dat zal hoe dan ook een positief effect hebben op de biodiversiteit in onze “echte” natuur. Lees daarover ook meer in onze 1e Nieuwsbrief.

Gelijk Lid worden? Klik hier om naar de website van ‘Land Van Ons’ te gaan

Hoe Land van Ons werkt

 1. Iedereen die zich voor Land van Ons inzet doet dat op vrijwillige basis, ook degenen die er een volledige werkweek mee bezig zijn. Kosten maken we natuurlijk wel: voor specifieke expertise en bijvoorbeeld de website en software die we gebruiken.
 2. Onze missie en visie is leidraad voor ons handelen. Hij staat op de website, maar ook onderaan elke nieuwsbrief (dus ook deze)
 3. Bij een coöperatie (en dat is Land van Ons) hebben alle leden het gezamenlijke eigendom en dus ook het eigenaarschap van de bezittingen (de grond). Een bestuur zet de lijnen uit, maar de leden stemmen (ook digitaal) over alle belangrijke onderwerpen.
 4. We kunnen alleen maar onze missie en visie verwezenlijken als leden ook de bereidheid hebben m2’s grond te kopen. Om iedereen de kans te geven mee te doen, ligt de ondergrens laag (€20/jaar), maar gelukkig doen ook veel leden meer.
 5. Bij het aangaan van het lidmaatschap krijg je toegang tot MijnGrond. Je logt in met je e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord.
 6. In MijnGrond kan je je persoonlijke gegevens wijzigen, stukken vanuit het bestuur lezen, stemmen, oude ledenbrieven lezen (de nieuwsbrief, maar dan alleen met specifieke onderwerpen voor de leden). En natuurlijk grond erbij kopen.
 7. Je mag zo vaak als je wilt je grondbezit uitbreiden. Wel iedere keer met een ondergrens van €20 en op jaarbasis tot een maximum van €20.000. Meer kan ook, maar daar zitten andere voorwaarden aan vast.
 8. Onze communicatie verloopt vrijwel geheel digitaal. Probeer dus altijd even naar de nieuws- en ledenbrieven te kijken. Daar staan ook uitnodigingen in voor (digitale) ledenvergaderingen
 9. Voor vragen kan je altijd mailen:
 10. Op de website staat al veel informatie. Wijs ons er op als het onduidelijk of onvolledig is. En: je kan en mag zelf ook bijdragen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een actueel nieuwsbericht of een column.