Landelijk meldpunt bomenkap

Steeds meer mensen willen graag een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor een economisch verdienmodel. Zij zien daarom graag natuurorganisaties die visie, kennis en kunde weer terugbrengen in hun organisatie. Valt u ook iets op? Meld het hier!

Help mee!

Teken de petitie: “Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid!”

Kap 155 populieren Diemen
1024 510 Meldpunt Bomenkap

Melding: Oosterringdijk kap populieren e.a. totaal 155 nu + 70 komende jaren. Ondanks het door de gemeente zelf uitgevoerde rapport “bomen effect analyse”, kiest de gemeente om haar eigen ‘boombeheerder’ te volgen en daarmee 100…

Verwijdering bosstrook Veenhuizen
1000 427 Meldpunt Bomenkap

Melding: Herinrichting randzone Fochteloerveen. Staatsbosbeheer gaat op 11 september van start met het verwijderen van een bosstrook met o.a. oudere beuken in de bossen van Veenhuizen om daar een kade aan te leggen. Vervolgens wordt…

Grootschalige boskap Schotkamp Elspeet
1024 671 Meldpunt Bomenkap

Melding: De gemeente Nunspeet, de beheerder van het Natura 2000 gebied Schotkamp is op grote schaal bomen aan t blessen in het hele bosgebied tot aan de heide. Hun voornemen is begin volgend jaar te…

Kap honderden bomen Lunteren
996 649 Meldpunt Bomenkap

Melding: Honderden bomen op bedrijventerrein De Stroet in Lunteren tegen de vlakte voor uitbreiding waarvan noodzaak niet is aangetoond. College Gemeente Ede neigt al naar akkoord. https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/954879/honderden-bomen-de-stroet-in-lunteren-tegen-de-vlakte

Dunning door SBB bij camping Harskamperdennen
824 549 Meldpunt Bomenkap

Melding: Waarschijnlijk door de oplopende kosten van energie en brandstof is SBB achter camping Harskamperdennen (NW van het dorp Harskamp) nu al begonnen met het plunderen van de bossen. In een jacht naar hout en…

Voorgenomen bomenkap Den Helder
1024 861 Meldpunt Bomenkap

Melding: Gemeente Den Helder heeft het verzoek tot de kap van 12 grauwe abelen uit een rij van 24 in de C.G. Geusstraat goedgekeurd. Kennelijk is het klimaatprobleem nog niet tot deze gemeente doorgedrongen. Als…

Bomenkap Kopje Bloemendaal
1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding: Het valt mij op dat men de mooiste dennen kapt op de meest prominente plekken door ze te ringen, waarna de bomen heel snel dood gaan en dat heeft men nu al voor de…

Kap laanbomen Stokkum
887 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding: Behalve de drie bomen aan de Eltenseweg die de bewoners niet bevallen en dus om gaan, staan er op korte afstand daarvan (nog) twee bomen in het trottoir die ook op de nominatie staan…

Petitie rode beuk Dieren
1024 576 Meldpunt Bomenkap

HET ANTWOORD De door de gemeente verleende vergunning is door de beheerder van de begraafplaats, Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), ingetrokken. Bron: Studio Rheden: 28 bezwaarschriften zorgen ervoor dat rode beuk blijft EINDE ANTWOORD REACTIE PETITIONARIS…

Kap 17 Knotwilgen in Nieuwerkerk aan den IJssel
1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding: Om een fietspad over 100 meter te verbreden, maar vnl. om een nieuwe beschoeiing aan te brengen worden in Nieuwerkerk aan den IJssel aan het Kleuterpad 17 fraaie Knotwilgen gekapt door de gemeente. De…

Bomenkap Eltenseweg te Stokkum
1024 612 Meldpunt Bomenkap

Melding: Aan de Eltenseweg in Stokkum is de gemeente van plan 3 gemeentelijke bomen te kappen. Deze staan er al jaren en zijn op nadrukkelijk verzoek van velen ingepast in de plannen voor de woningbouw…

Boskap in de Pannenhoef
1024 497 Meldpunt Bomenkap

Melding: De Pannenhoef nabij Rijsbergen is in beheer bij het Brabants Landschap. Het beheer blijkt te bestaan uit onder andere grootschalige kap met zwaar materieel, op vele plekken. Er moet licht komen in het bos,…

Filter op onderwerp