Biomassa uit houtstook is NIET duurzaam

‘Het is helemaal niet duurzaam’, zegt Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO- KNAW). ‘We geloofden voorheen dat als het een hernieuwbare bron is, het duurzaam is. Inmiddels weten we dat als je hout verbrand, je verschrikkelijk veel CO2 produceert. Meer nog dan wanneer je kolen verbrandt.’ Volgens Vet hebben we het idee dat de bomen en planten de uitgestootte CO2 wel weer opnemen, terwijl je het beter kunt laten zitten, dan dat je het gaat verbranden.

De veronderstelling dat de CO2 gemakkelijk weer door de natuur wordt opgenomen geldt alleen wanneer er ‘heel erg veel extra aanwas van bossen is’, legt Vet uit. ‘Dan heb je een netto opname van CO2. We weten dat heel veel hout dat wij in onze kolencentrales verbranden niet alleen maar zaagsel of resthout is. Dat komt uit bossen uit Noord-Amerika. Dat is met alle energiekosten helemaal daarvandaan hier naartoe gehaald.’

Wat Vet betreft is er slechts één oplossing die wel werkt. ‘Ik denk dat er maar één oplossing is en dat is dat we niet meer met kolencentrales werken. We moeten zon en wind gebruiken voor allerlei toepassingen. Dat is écht duurzame energie.’

Hieronder een aantal goede artikelen of verwijzingen;

Media

RTL Nieuws
sept 2019 – Europese wetenschappers sceptisch over miljardensubsidie

Elsevier
September 2019 – Slechter voor het klimaat dan aardgas

Een vandaag
22 oktober 2019 – Biomassa
September 2019 – Biomassa

Radio 1
Biomassacentrale-vervuilt-als-een-malle – Pleidooi van Louise Vet
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/506837-biomassacentrale-vervuilt-als-een-malle

Robin Noorda | Tropism

NOS

Zorgelijk: naast de vele biomassacentrales zijn er dus meer kapers op de kust. Als er al een tekort aan biomassa is voor de energiecentrales en pelletkachels in NL (waarvoor hout uit kaalgekapte bossen in het buitenland naar Nederland worden verscheept), hoe kan er dan ook nog genoeg hout zijn om ter vervanging van olie in te zetten?

Nov 2019 | de Groen Rekenkamer – Gevolgen Biomassa honger

Overig

European Commission

Commission steps up EU action to protect and restore the world’s forests; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4470
Download PDF

FAB

De FAB is de federatie tegen het verbranden van biomassa en ontbossing. Onze organisatie bestaat uit verschillende actiegroepen en stichtingen uit Nederland.

PBL
Plan Bureau Leefomgeving zet hier de voors en tegens op een rij:
Biomassa, wensen en grenzen

Platform Bioenergie
Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking  jaarverslag 2018

Het Houtconvenant
2011 – Diverse artikelen – Biorenewables Business Platform

GNMF
Februari 2019 – Hoogwaardige inzet houtige biomassa

SDE subsidie overzicht
2019

Wise Nederland
Stroomdossier Biomassa

Documenten

Bossenstrategie Minister Schouten
September 2019 – Brief Urgenda

GNMF
Februari 2019 – Hoogwaardige inzet houtige biomassa.

Natuur en Milieu
December 2018  – Biomassa Visie

Platform Bio-energie
Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking – Jaarrapportage 2018

Kennisblad
Februari 2019 – Houtoogst en nutriënten op zandgronden

EU

April 2011 – A great read by Mary Booth (who recently dragged the EU to court) – Air Pollution

Biomassacentrales

Amersfoort

Feb 2020 – Amersfoort gooit deur dicht voor op hout gestookte biomassa
AD

Mei 2019 –  Irritatie bij DZ over uitnodiging Bioforte werkbezoek biomassacentrale Amersfoort
Aug 2019 – https://www.ad.nl/amersfoort/biomassa-centrale-op-kantorengebied-in-amersfoort~acf77ade/

Purmerend

November 2018 – Interessante Tijden

Houtkachel Staatsbosbeheer Purmerend 150 duizend ton CO2 per jaar

Ede
Augustus 2019 Wensdroom voeding van Ede

Augustus 2019 Haarlem wil geen groene stroom uit Ede

Friesland

Biomassa Fryslân Houtige biomassa in de circulaire economie:

Uithuizen – Eemshaven

Mei 2019 – Interessante Tijden
https://www.interessantetijden.nl/2019/04/27/eemshavencentale-rwe-stookt-in-8-jaar-64-000-hectare-bos/?

Cuijk

Bomen zagen puur om energie mee op te wekken komt financieel ook helemaal niet uit, zegt Martijn Boosten, die onderzoek heeft gedaan naar de beschikbaarheid van biomassa.
juli 2019 – De Gelderlander 

Nijmegen

Geen BMC van Engie in Nijmegen!
November 2019 | Engie ziet af van Biomassa voor warmtecentrale
November 2019 | Gebiedsvisie Waal energie