verwoestende kaalslag, Landgraaf

768 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In Landgraaf langs de N300 heeft afgelopen weken een verwoestende kaalslag plaatsgevonden. Navraag bij burgemeester en wethouders leverde de volgende constateringen op: Er is geen rekening gehouden met de gevolgen voor de  luchtkwaliteit, die onvermijdelijk zijn als je in een gemeente (inmiddels in totaal) 2000 bomen kapt. Er zijn GEEN metingen verricht. De voornaamste reden voor de kaalslag: veiligheid. Het bos langs de N300 zou levensgevaarlijk zijn voor recreanten.  Navraag betreffende ongelukken t.g.v. “takworp” laat zien, dat er geen enkel ongeval heeft plaatsgevonden, er ook geen ongevallenregistratie heeft plaatsgevonden. Wat betreft de herplantplicht, met rekent op een spontane natuurlijke  groei waardoor de bossen zich op den duur herstellen. Dit valt dus niet onder herplant!! Inzage in de bestelling van nieuwe planten/bomen, door de Gemeente Landgraaf aangeschaft, laat zien dat er voornamelijk stekjes van 40 à 50 cent in de grond gepropt worden.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.