Landgraaf, kap 170 bomen

1024 768 Meldpunt Bomenkap

In Landgraaf gaat de bomenkap ongebreideld voort. Hier in Landgraaf is een gigantische netto bosafname te constateren, hetgeen betekent dat er onlangs meer bos is verdwenen, dan dat er is bijgekomen. Nu dreigen er weer 170 bomen te verdwijnen aan de Bousberg, om te wijken voor luxe woningen. Van onze prachtige waardevolle Brunssummerheide wordt zodoende weer een stuk bos “afgesnoept”. Waar houdt het op?!
ps. de bomen die u op de foto ziet, zijn binnenkort allemaal verdwenen.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.