Dreigende kap monumentale bomen, Deventer

1024 749 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Bomenkap Raambuurt Deventer dreigt op meerdere plaatsen in 2023! Op meerdere plaatsen in de Deventer Raambuurt (Sluiskwartier, Buitengracht en Bergsingel) dreigt kap van monumentale bomen door de Gemeente Deventer en de projectontwikkelaar die op het voormalige Senzoraterrein grootschalige nieuwbouw wil plegen.

De verantwoordelijk wethouder en de projectontwikkelaar zijn beiden vooralsnog niet voornemens om de gezonde bomen in het door de architect uit te werken masterplan (in de zomer van 2022 door de gemeenteraad vastgesteld, incl. een motie met aandachtspunten, waaronder de bomen!) een plek te geven.

Inmiddels is voor de bomen aan het Sluiskwartier een kapvergunning aangevraagd. Zie foto in de bijlage. De andere kapvergunningen volgen naar verwachting snel.

Verontrust over alle plannen, waaronder die van het groen en de bomen hebben we ons als buurtbewoners verenigd in de Belangen Behartiging Omwonenden (BBO) Senzora: www.bbosenzora.nl

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.