Groningen vergunningsaanvraag vellen 37 bomen

800 533 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Groningen, 21 februari 2018
Overal in de stad Groningen wordt extreem gekapt. Ook 37 gezonde, beeldbepalende, populieren (bron: zie beide links) op een dijkje staan op het punt gekapt te worden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-35509.html
https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2018/02/bewonersbrief-voortgang-15-12-2017.pdf

Aanvraag omgevingsvergunning: Hunzedijk groenstrook achter woningen H. Plenterlaan, T. v. Leeuwenlaan, Appie Groenlaan, K. Buistlaan, Groningen ─ vellen 37 bomen en 1 boom kandelaberen (kapplan Hunzezone) (09-02-2018, 201870435)Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag kan nu nog geen bedenking worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk tegen verleende vergunningen.

Wilt u weten of er voor deze aanvraag een vergunning is verleend, dan kunt u hierover en voor verdere informatie contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 – 17.00 u ‘s middags op afspraak.

update 23 april:
Melding:
Naar aanleiding van een eerdere melding hier een sombere mededeling: In de Hunze op de Hunzedijk wil de gemeente vanaf 24 april as. 37 bomen grotendeels gezonde bomen kappen. Omwonenden hebben geprotesteerd, maar de gemeente luistert wederom niet naar de protesten. De massale bomenkap in Groningen blijft in hoog tempo doorgaan, ondanks het feit dat er na 15 maart in het broedseizoen niet meer gekapt mag worden.

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2018/04/Bomenkap-Hunzedijk.pdf

1 comment

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.