Petitie: Laat Groenlo niet in de stank zitten!

200 57 Meldpunt Bomenkap

Petitie tegen de bouw van de grootste mestfabriek van Europa

De leefbaarheid in Groenlo (Gemeente Oost Gelre, Achterhoek) wordt bedreigd door de bouw van de grootste mestfabriek (mestvergister) van Europa; aan de rand van de stad met 9.000 inwoners.

Van kleine mestfabrieken (mestvergisters) is al jaren bekend dat er met grote regelmatig sprake is van ernstige problemen zoals stankoverlast (ammoniak), verkeershinder door af- en aanrijdende vrachtauto’s met mest en calamiteiten. De nu geplande schaalgrootte (o.a. 23 aan elkaar geschakelde vergisterkoepels met een bioraffinage-fabriek ter grootte van 10 voetbalvelden) levert een serieuze bedreiging op voor omwonenden, natuur en milieu.

Daarnaast vinden wij de besluitvorming rondom het bestemmingsplan onacceptabel. De gemeente en provincie hebben burgers en omwonenden geen fatsoenlijke inspraakmogelijkheden geboden en een eerdere belofte van de initiatiefnemer om subsidieloos groen gras te produceren en te leveren als alternatief voor aardgas wordt opeens niet meer waargemaakt.

Wij roepen de gemeente en provincie dan ook op om hier iets aan te doen.

Petitietekst

Geacht gemeente Oost Gelre / Provincie Gelderland

Mestfabrieken zijn geen oplossing voor het toenemende mestoverschot in De Achterhoek en Gelderland en vormen, zeker in de buurt van een woonkern, overlast en risico voor de burgers en milieu.

Wij roepen de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland op om:

  • De lopende vergunningverleningsprocedure van de mega-mestfabriek in Groenlo per direct stil te zetten;
  • In overleg te gaan met alle partijen (boerenorganisaties, burgers, milieuorganisatie en overheden) om te onderzoeken welke kleinschaligere alternatieven wel verantwoord zijn om het mestoverschot op een veilige en verantwoorde manier te verkleinen
  • Een breed gedragen integraal actieplan op te stellen om het mestoverschot in de Achterhoek te verkleinen.

Teken HIER de petitie

Meer info: http://megamestvergistergroenlonee.nl/

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.