Petitie: Steun Junne

480 468 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Het unieke, historische landschap en de natuur van Junne worden bedreigd door de mogelijke aanleg van een nieuwe brug en stuw! Renovatie van het monument is door Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen niet goed onderzocht. Renovatie kan het authentieke karakter van Junne behouden!

Eerder verscheen op het meldpunt https://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/ongewenste-bomenkap-bij-vistrap-junne-ommen/
Inmiddels heeft de Gemeente Ommen laten weten dat ze hoe dan ook een nieuwe 60 tonsbrug willen bouwen in dit prachtige Natura2000-gebied. De start is gepland in oktober a.s.
Zowel voor de bouw als voor de toename van verkeer (aanleg van passeerhavens) zullen bomen moeten worden gekapt. Omdat de Gemeenteraad formeel hierover nog moet beslissen, proberen we zo veel mogelijk publiciteit te zoeken in het hele land om deze brug en daarmee bomenkap tegen te gaan (zie bijvoorbeeld:
Voor het tekenen van de petitie, zie: http://steunjunne.petities.nl

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.