Oost Gelre- rigoreuze kap op bijzondere plek

1024 667 Meldpunt Bomenkap

Rigoreuze kap bijzonder bosje (bestemming natuur), opsnoeien bomen, kap houtwal en ondergroei, kap kapitale eiken op voormalig A18-Tracé, tussen de Kevelderstraat en Rector Hulshofstraat/Stroetweg in de gemeente Oost Gelre

Melding:

Onlangs is op een stuk van het voormalig A18 tracé in de gemeente Oost Gelre het een en ander aan mooie natuur verdwenen:

1 Een bijzonder bosje (met Wielewaal en Nachtegaal, massa’s sneeuwklokjes en bosanemonen) met grote populieren, oude eiken en essen en elzen gesloopt. Een paar grote populieren waren door de storm omgewaaid of hadden de top verloren. De aannemer heeft met groot materiaal alle oude bomen eruit gehaald en een paar dunne sprieten laten staan.

2 Een week ervoor is op een stuk weiland ernaast ook korte metten gemaakt met de bomen en het struikgewas erlangs. Ook zijn aan de Kevelderstraat, die langs het perceel loopt, de oude eiken hoog opgesnoeid. Het weiland is onlangs door een boer gekocht van De Staat. De stichting Kerkpaden heeft nog geprobeerd het een en ander tegen te houden. Het is niet gelukt.

3 Om het nog erger te maken is een brede houtwal langs de Stroetweg grenzend aan hetzelfde weiland (met een sloot ertussen) grondig aangepakt. Struiken in de ondergroei zijn verdwenen. Een groot aantal bomen gekapt. Wat rest van het mooie dichte houtsingel zijn hoog opgesnoeide bomen mooi op een rijtje.

De gemeente zegt niets eraan te kunnen doen. En niemand weet wie de eigenaar is van het bosje en opdracht tot kap heeft gegeven.

Kortom, je kunt nu mooi wegkijken en de boer…. hij ploegde voort.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.