Petitie: Help ons Achterhoekse landschap verdwijnt!

220 107 Meldpunt Bomenkap

Het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap waar iedereen zo trots op is dreigt te verdwijnen doordat houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden verwijderd. Dit heeft ook grote gevolgen voor de biodiversiteit. Insecten hebben geen plek meer en vogels geen voedsel. Wij roepen de gemeenten in de Achterhoek op om hier iets aan te doen.

Petitietekst

Geacht bestuur van de regio Achterhoek (gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk),

Het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap waar iedereen zo trots op is dreigt te verdwijnen. Houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden massaal verwijderd. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de aanwezigheid van houtwallen, heggen en natuurlijke greppels juist een groot positief effect heeft op de biodiversiteit. Het behoud daarvan is dus van groot belang, zoals blijkt uit de dramatische berichten dat de insectenstand met zo’n 75% is teruggelopen.

Wij roepen de gemeenten in de Achterhoek op om houtwallen, heggen en greppels terug te brengen in het landschap.

  •  Neem eigen grond weer in eigen beheer.
  • Beheer deze grond ecologisch zodat bloeiende planten, insecten en vogels de kans krijgen om zich hier te nestelen. Maai op de juiste manier en op het juiste moment.
  • Bescherm alle landschapselementen in het bestemmingsplan.
  • Zorg voor voldoende handhaving. Volg hierin het voorbeeld van de gemeente Berkelland.
  • Neem uw maatregelen op in het bestuursconvenant dat u na de verkiezingen opstelt.

 Teken hier de petitie

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.