Onnodige bomenkap Reeshofbos te Tilburg

768 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De gemeentebossen worden beheerd volgens beheerplannen. Zowel toezicht als uitvoering is uitbesteed aan boomrooi en houthandrl Weijtmans uit Udenhout.
Afgelopen week is een medewerker van firma Weijtmans  vele laan- en bosbomen vnml beuken, inlandse en  Amerikaanse eiken aan het merken met oranje stippen die komende herfst cq winter omgezaagd gaan worden. Het zijn vaak de gezondste , dikste en rechtse bomen die aangemerkt zijn. Dode en zieke bomen nauwelijks. Het gaat hier puur om houtopbrengst.
De slager keurt zijn eigen vlees in deze.  Deze werkwijze is afgelopen jaren steeds gebeurt en gaat ongebreideld door niet alleen voor dit boscomplex maar voor alle gemeentelijke bossen van Tilburg.
Als bezorgde inwoner van Tilburg heb ik bovenstaande aan de kaak gesteld bij alle politieke partijen.
Hopelijk kunnen we  voor de bossen de onjuiste behering en uitvoering een halt gaan toeroepen in Tilburg.
_______________________

Update 14/8/19;

Vandaag 13 augustus, vroeg in de middag rond 13.00 uur nog een rondgang door Reeshofbos met een verslaggever van Brabants Dagblad.

Toezegging artikel met foto’s.

De verslaggever had na mijn afspraak,  een afspraak met Bram van Beurden (Stadsbomen) bij hem thuis.

Rond 16.30 staat Bram van Beurden voor onze deur met hun hond. Van hem verneem ik het volgende:

Ø  De oranje stippen zijn veranderd in groene stippen want oranje stippen betekent in de bosbouwwereld omzagen ( was mij alom bekend) en groene stippen zou ineens beteken “het snoeien van bomen cq verwijderen van dood hout!!!!

Ø  Firma Weijtmans zijnde de beheerder en uitvoerder van de bossen van Tilburg weet van niks en heeft ook geen opdracht gegeven voor het merken van de bomen aldus Bram van Beurden.

Sterker nog begin van vorige week heb ik met de gemeente ambtenaar Ben Cox van afd. Ruimte telefonisch gecommuniceerd over het merken van zware bomen met oranje stippen ( omzagen)  of dit allemaal juist was.

Antwoord hij wist van niks, maar zou de beheerder Weijtmans sommeren om onmiddellijk te stoppen en na de vacantieperiode zou men hierop terugkomen.

Paar dagen naderhand heeft Ben Cox bevestigt dat de heer Weijtmans het merken zou laten stoppen.

Het merken met oranje stippen ging gewoon door .

Ø  Na het afgelopen weekend waarbij ongeruste bewoners in het weekend de nodige teksten op de bomen hebben geplaatst en zelfs de oranje stippen hebben geprobeerd te verwijderen, zien we deze week ineens dat de oranje stippen lichtgroen zijn geworden.

Ø  Mijn gedachtegang omdat de oranje stippen makkelijk verwijderen waren, nu naar onmogelijk te verwijderen lichtgroenstippen is gegrepen en dat bewust door beheerder Weijtmans. Dit om toch aan zijn aantal te kappen m3 hout te komen.

Vandaar ook de afspraak hedenmiddag met Brabants dagblad gewodat ie gewoon door is gegaan.

Ø  Verder verneem ik van Bram van Beurden dat dus een ander bedrijf als de beheerder en uitvoerder van de bossen van Tilburg zijnde firma Weijtmans dus bomen heeft gemerkt waarvoor Weijtmans geen opdracht heeft gegeven .

Een ander bedrijf als firma Weijtmans die dus de bomen langs boswegen en bospaden komt ontdoen van het dode hout en……………….. in opdracht dan van wie en welk bedrijf ?????? kon Bram van Beurden geen antwoord op geven.

 

Mijn toevoeging op bovenstaande :

Ø  Als een bedrijf de bomen langs boswegen en bospaden van dood hout moet ontdoen dan hoeven ze die niet te merken, immers je ziet toch bij elke boom of er wel of geen dood hout in zit.  Zeker nu de bomen nog in blad staan.

Ik mag toch aannemen dat we met vakbekwaam snoeipersoneel te maken hebben. Dus geen gemerkte bomen bekent geen onrust en actie onder de regelmatige bezoekers van het Reeshofbos.

Ø  Als men nu alleen uit de groen gemerkte bomen het dode hout snoeit, dan is men toch nog een behoorlijk aantal bomen vergeten te merken.

Ø  Het snoeien van doodhout van bomen langs boswegen en bospaden die intensief bewandeld worden dient volgens het beheerplan elk jaar te gebeuren.

Hierin verzaakt men en is dit voor het laatst ruim 4 of 5 jaar geleden een keer gebeurt.

Conclusie, en mijn oprechte excuses dat ik u kostbare tijd in beslag heb genomen. Door miscommunicatie door de verantwoordelijke ambtenaren is alles zo gelopen.Als inwoner heb je toch recht op de juiste informatie. Men had de nodige ophef kunnen voorkomen door een artikeltje vooraf te plaatsen in het plaatselijke Reeshofjournaal dat men voornemens is het komend najaar de laanbomen te ontdoen van dood hout.

Ik mag u danken voor u snelle reactie op mijn eerste mail en uw actie hierop.

Toch is het goed geweest dat we onderling contact hebben gehad. Want ik heb ook aan de orde gesteld dat het niet juist is dat “de slager zijn eigen vlees keurt”oftewel Firma Weijtmans beheert en voert uit wat er in onze Tiburgse bossen gedaan moet worden. Volgens de huidige beheerplannen schieten men qua uitvoering van werkzaamheden hierin ook nog vaak te kort.

 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.