Kap majesteuze abeel te Zeist

638 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In Zeist is er het zgn.Nijenheimbosje, waarvan 1 deel recent is opgeknapt (nu heel veel onkruid) dit om een open gebied te creëren met biodiversiteit.
In de plannen was opgenomen dat de Abeel die er staat niet in het plan pestte en dus gekapt moet gaan worden…deze boom staat gezond en prachtig te zijn,met een omvang van 3.03 mr.
De gemeente wil echter geen heroverweging maken, en dat in een tijd van klimaatdiscussie en CO2 reductie.
Los daarvan,het is een prachtige boom die het verdiend te blijven staan, en niet om gekapt te worden omdat hij niet in het plan thuishoort

1 comment
 • JML Westerling
  REPLY

  Het commentaar van de gemeente Zeist op het verzoek tot heroverweging kap van een prachtige Abeel

  Het klopt dat u een aantal maanden geleden uw bezwaar heeft geuit tegen de kap van de Abeel. Daar heeft u een reactie op gehad dat wij niet afwijken van ons besluit. De kap van de Abeel onderdeel van het plan dat samen met de buurt en belanggroepen tot stand is gekomen. Dit plan is vastgesteld en hier gaan wij niet van afwijken.  

   

  Het officiële bezwaar dat u heeft ingediend op 27 februari 2016 is niet ontvankelijk verklaard op 19 juni 2018 zie bijvoegde brief. Dit bezwaar is ingediend tegen een kapvergunning die is ingetrokken.  Vervolgens is er samen met de buurt en belangenverenigingen een nieuw plan gemaakt. Voor dit plan is een nieuwe vergunning aangevraagd. Op deze vergunning zijn geen bezwaren ingediend. 

   

  Zoals ik u al eerder gemeld hebt is de periode dat er bezwaar ingediend kan worden tegen deze vergunning verlopen. Tevens is een abeel die onder de familie van de Populieren valt vergunningsvrij conform onze boomverordening. Zie onderstaand artikel afkomstig uit de verordening.

   

   

   

  Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

   

  Met vriendelijke groet, 

   

   

  Niels Vriend | Gemeente Zeist | Beheer Openbare Ruimte
  Projectleider | Afwezig op vrijdag | Telefoon: 14 030

  Bezoekadres: ’t Rond 1 | http://www.zeist.nl  | 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.