Ondanks afspraken toch gekapt door SBB

521 523 Meldpunt Bomenkap
De Stege ligt centraal in de beekdal van de Aa-strang, ten oosten van Ulft. Het open gebied wordt aan de zuid-westkant ruimtelijk begrensd door de bosrand en bebouwingsrand van Aanholt. De nieuwe 380kV doorsnijdt twee bosparcelen.
Een van de mastlocaties viel midden in een bosperceel en een ander perceel zou worden doorsneden.Tennet heeft hier een mooi plan voor laten maken met nieuwe aanplant, een poel en behoud van groot deel van bosjes en solitaire bomen tussen jonge aanplant. Zie afbeelding 1 en 2 hieronder.
In de uitvoering is dat in eerste instantie goed gelukt. Onlangs kwam de projectleider in dit gebied en zag tot zijn schrik dat SBB nadat zij met veel aandacht en zorg zoveel mogelijk hebben behouden alles hebben gekapt. Nu laten ze met budget van tennet herplant plegen en komen ze dus, zo denk ik er over, mooi goedkoop aan heel veel hout voor de verkoop. Asociaal toch. En de poelen komen er trouwens ook niet, een boer verzet zich er tegen vanwege insecten/muggen ed die hier gaan vertoeven. wat een armoede.
De bosjes liggen/lagen in de buurt van de Loonhorstweg. Op Google maps is dat goed te zien (onderste afbeelding).

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.