Kootwijkerveen

1024 640 Meldpunt Bomenkap

Melding:
https://www.gld.nl/nieuws/7680316/bomen-op-de-veluwe-krijgen-de-zaag-en-dat-is-goed-nieuws

En dat is voor SBB goed nieuws? Beste lezer, dat is helemaal geen goed nieuws!

Door deze bomen weg te halen wordt de bodem verwarmt en droogt uit. Bovendien rijden alle zware boswerktuigen de poreuze bosbodem onherstelbaar dicht.
SBB wil gewoon van de dennen af om ze te verkopen om er aan te kunnen verdienen (biocentrales, e.d.).
En straks komt er zand voor in de plaats, waar zo goed als geen leven meer mogelijk is.

Bravo Staatsbosbeheer! Het is jullie weer gelukt het publiek voor te liegen om ze mee te krijgen in jullie kwade plannen.

Vertel liever het échte verhaal over deze natuurvernielende ingreep, die geen natuurherstel is. Maar waarmee de kas weer gespekt gaat worden. Je gooit er een paar modieuze natuurbeheerkreten in je verhaal en hup, het onwetende publiek is om. Beschamend!

Vroeger was de gehele Veluwe, en ver daarbuiten, boslandschap. Door overbegrazing met schapen, koeien en varkens en ook het wegzagen van de bomen, bedoeld voor woning- en schepenbouw is het kale zandlandschap ontstaan met een piek rond 1850. Toen moesten de overheden noodgedwongen met vergunningen gaan werken en werd er een controlerende zandgraaf aangesteld om verdere roofbouw en een totaal verdwijnen van de bossen te voorkomen.
Wat thans cultuurlandschap wordt genoemd en als zodanig wordt beheerd, is dezelfde roofbouw als voor 1850.

LAAT DE NATUUR AUB MET RUST!

Meer weten? https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/masterscriptie_charlotte_witte_2016.pdf  (Stuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884 De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurschap Harskamp als collectieve institutie – 158 pagina’s)

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.