Verontrustend kapbeleid Ruurlo

400 240 Meldpunt Bomenkap

Wij als inwoners van Ruurlo maken ons ernstig zorgen over de bedreiging van onze bossen en verwachten van Staatsbosbeheer een beleid met meer natuurvolgend, natuuretisch en ecologisch bosbeheer.

Worden onze mooie Achterhoekse bossen opgeofferd voor de commerciële drijfveren van Staatsbosbeheer?
Nederland is het dunst beboste land van Europa.
Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden).Hiervoor heeft geen herplant of compensatie plaatsgevonden.
Sinds de subsidiekraan in 2014 voor 2/3 is dichtgedraaid moet Staatsbosbeheer zelf inkomsten genereren. Hun taak als natuurbeschermer is daarmee op gespannen voet komen te staan met die van houtleverancier.
Wat u moet weten:
  • Staatsbosbeheer heeft de ambitie om de huidige houtoogst van 310.00 m3 per jaar op te voeren naar 350.000 m3.
  • Staatsbosbeheer verplicht zich als leverancier van Hollands Hout, Biowarmtecentrale De Purmer en 100% aandeelhouder van Energiehout BV tot een constante aanlevering van hout- en houtsnippers.
  • Bomen worden voortijdig gekapt omdat de houtindustrie makkelijker bomen met een diameter tot 60 cm kan verwerken. Tevens verloopt de groei bij oudere bomen langzamer en dit wordt dit gezien als verminderd rendement.
  • Staatsbosbeheer beweert dat zij duurzaam werken volgens het FSC keurmerk maar oprichter Greenpeace heeft zich onlangsuit dit keurmerk teruggetrokken. Zij hebben vastgesteld dat het FSC zich richt op commerciële bosexploitatie en niet genoeg garantie biedt op bescherming van bossen.

Lees hier verder

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.