Tips over bomenkap voor inwoners en lokale groepen

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Wordt er in de buurt een boom gekapt en ben je het er niet mee eens? Of zijn er plannen om meerdere bomen in je wijk te kappen? Wij geven tips welke stappen je in deze situatie het beste kunt ondernemen.

I. HOE WEET JE DAT ER IETS SPEELT?

Vaak zie je dat mensen overvallen worden door plannen waarbij bomen op de nominatie staan te worden gekapt. Om tijdig te weten wat er speelt, is het raadzaam de verschillende bekendmakingen op internet en in de lokale huis-aan-huiskrant in de gaten te houden.
Hierbij een overzicht:

  • Officiële Bekendmakingen
    • staatscourant
    • gemeenteblad (niet alle gemeente publiceren daar op, en ook weer niet alle aanvragen/vergunningen)
    • provincieblad

Op de website Officiële Bekendmakingen je kun selecteren op onderwerp, datum, gemeente etc. In het provincieblad zou je bijvoorbeeld kunnen selecteren op het onderwerp kap.

Raadpleeg ook de site:

Gratis abonnementsmogelijkheid op meldingen van nieuweplannen.nl in de omgeving is mogelijk via :

Dan hoef je zelf niet steeds te zoeken maar krijg je automatisch een melding via de mail binnen.
Wellicht dat ook bij de eigen gemeente een abonnement op eigen bekendmakingen mogelijk is.
Bekendmakingen van de eigen gemeente/omliggende gemeenten zijn ook te vinden in de lokale huis-aan-huiskrant of op de gemeentelijke website.

II. NIET EENS MET KAPPLANNEN, WAT KUN JE DOEN?

a. Zoek contact met de initiatiefnemer

Ga in gesprek met de betreffende overheid en/of initiatiefnemer en laat je informeren over het hoe en waarom van de bomenkap. Geef aan waarom je behoud van bomen belangrijk vindt en leg een voorstel met alternatieve oplossingen voor.

b. Gemeentelijke kapvergunning op grond van de plaatselijke kap- of bomenverordening

Zie daarvoor de mogelijke stappen die de Bomenstichting aangeeft.

Lees hier verder voor de rest

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.