Laanbomenkap Noord West Groningen

1024 768 Meldpunt Bomenkap
In het begin van dit jaar is een strook van honderden meters langs de Marneweg (noordzijde) kaal gekapt. Er stonden platanen, niet heel erg oud, maar wel al flinke, volwassen bomen. Hoewel de plataan bepaald niet in de ecologische top tien staat, is het wel een boom en het duurt weer jaren en jaren voordat eventuele nieuwe aanplant volwassen is. Verklaring van passanten voor de kap van de platanen: ‘Er zat een torretje in’, ‘De bomen stonden te dicht bij de weg’. Dat laatste is pertinent niet waar, wat op de foto’s van Google Maps duidelijk zichtbaar is. Verder werden er, zowel aan het begin van dit jaar als in voorgaande jaren, rijen bomen (voornamelijk elzen, meidoorns en andere inheemse en dus nuttige soorten) aan de zuidkant van deze weg gekapt, die samen een oude, dichte en hoge haag vormden van het soort waar vele dieren voedsel, een schuilplaats en/of nestgelegenheid in vinden. Op de oude beelden van de straat is te zien hoe groen de Marneweg enkele jaren geleden nog was, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. Gemeente, waarom is dit nodig?!” (Blogwachter).
Voor de kap:
graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.