Verwijdering bosstrook Veenhuizen

1000 427 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Herinrichting randzone Fochteloerveen.
Staatsbosbeheer gaat op 11 september van start met het verwijderen van een bosstrook met o.a. oudere beuken in de bossen van Veenhuizen om daar een kade aan te leggen. Vervolgens wordt het waterpeil verhoogd en alle bospercelen en bosopslag die daar onder vallen zijn niet bestand tegen de vernatting en zullen verdwijnen. Het gaat deels om eeuwenoude beuken en eiken, die in de landschapsstructuur zijn aangeplant. Over de bescherming van de naastliggende laanstructuren is onvoldoende nagedacht. Bovendien zal door het onnatuurlijk vasthouden van het water in het Fochteloerveen ook verdroging van het achterliggende bos optreden. Staatsbosbeheer kiest er wederom voor (net als bij de overname in 1953, volgens Harry de Vroome, Veenhuizen, Een erfenis voor de toekomst, 1994) om het landgoedkarakter ernstig aan te tasten en relicten van een 150 jarige boscultuur in de vernieling te laten gaan. Communicatie van het plan is nu een week geleden en kwam tot de bewoners van Veenhuizen via het “Burenblad” verder zijn afgelopen vrijdag nog snel wat informatieborden geplaatst. Ik heb het helemaal gehad met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en vooral de waarschijnlijk bewust gebrekkige communicatie over de plannen is stuitend.

 

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.