Burgerinitiatief; stop met kappen langs provinciale wegen

696 295 Meldpunt Bomenkap

TEKEN MEE! Doe dit SNEL, voor 1 mei a.s.
www.natuurlijk-achterhoek.nl
Stop-bomenkap-N-wegen-Achterhoek

Burgerinitiatief
Red het Achterhoekse landschap en stop met kappen langs provinciale wegen

TEKEN MEE!

Als het aan de provincie ligt, gaat de kettingzaag in duizenden volwassen laanbomen langs de N-wegen in de Achterhoek. Volwassen bomen die zo bepalend zijn voor het Achterhoekse landschap. Honderden zijn er al gesneuveld, en nu is het klaar!

Volwassen bomen dienen vele doelen – ze zorgen voor zuurstof, voor verkoeling, houden vocht vast in de bodem, nemen fijnstof op, bieden schuilplaats aan vogels en insecten en zijn ook gewoon mooi. Ze brengen toeristen naar de Achterhoek.

Terwijl maatschappelijk de weerstand tegen de bomenkap door overheden en bosbeheerders steeds groter wordt, dreigt kap van duizenden bomen in de Achterhoek. De provincie heeft oogkleppen op en kijkt alleen naar verkeersveiligheid. Als er geen obstakels langs een weg staan, kun je er ook niet tegen aan botsen. Maar wordt een weg er veiliger door? Nee, want er zal harder worden gereden en je krijgt last van een laagstaande zon. Er is geen onderzoek dat aantoont dat een weg veiliger is geworden na het kappen van bomen.

Beleidsdoel en maatregel staan in geen verhouding tot elkaar. Het hele leven is een afweging van risico’s. Dempen we alle sloten en vijvers omdat er per jaar 80 mensen verdrinken in Nederland? Kappen we 100.000 bomen per jaar omdat er in Gelderland een tiental mensen tegen een boom botst soms met dodelijke afloop? Nog even los van of de boom de doodsoorzaak is.

De provincie schermt met het herplanten van nieuwe bomen. Dat is een farce. In het huidige klimaat met hogere temperaturen en lagere grondwaterstand zullen dit kwetsbare, miezerige boompjes blijven. Bovendien, de CO2-bindende kracht van bomen hebben we nú nodig en niet over 30 of 50 jaar als de nieuwe aanplant – misschien – volwassen is geworden.
Eén volwassen boom staat voor 1.500 nieuwe bomen. De provincie compenseert maar een fractie, en als huisvesting voor spechten of vleermuizen is een jong boompje per definitie waardeloos. Een complete degradatie van het landschap en de natuurwaarden is het gevolg.

De provincie heeft niets met bomen. Ze kapt, zet nieuwe terug, laat die vervolgens weer verdrogen en poot in het voorjaar – waarom niet in het najaar? – weer nieuwe aan. Verspilling van gemeenschapsgeld en vernietiging van ons landschap.

Flyer burgerinitiatief

22 reacties
 • Jolan Vervat
  REPLY

  Het is echt van de gekke om prachtige oude eiken en andere bomen te kappen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Wanneer men zich aan de snelheid zou houden en niet met een dronken kop achter het stuur kruipt is er niets aan de hand. Zorg voor een ribbelrandje naast de weg, daarmee word je gewaarschuwd dat je van de weg raakt. Laat de bomen met rust!

 • S van Bommel
  REPLY

  Als Brabander die wel eens in de achterhoek moet zijn maak ik soms een omweg om over de weg Vorden Groenlo te genieten van een van de mooiste wegen van Nederland, het idee om zoiets moois te kappen is van een ongelooflijke domheid. Voordat je het weet is dat een complete 4- baansweg want ja, er stonden toch geen bomen meer!!!

 • Gertjan Stamer
  REPLY

  Bomen hebben ook een verkeersfunctie, geven breedte weg aan en richting. Ook nog eens mooi om te zien, nuttig als verkeersbegeleiding. Bladval valt in het niet bij het genot van bomen. Dus laten staan en goed onderhoud plegen.

 • C. Schoonen
  REPLY

  Lijkt mij een beter idee als bestuurders beter uitkijken!
  Bovendien helpt bomenkap niet. De weg wordt er opener door, wat uitnodigt tot harder rijden, met risico’s op verkeersongevallen.
  Respect voor de natuur! De natuur en wij zijn niet gescheiden, wij maken er deel van uit. Dat lijken onvoldoende mensen te beseffen.

 • Bertie van Beek
  REPLY

  Moeten lantaarnpalen ook weg als automobilisten hiertegenaan rijden, of het Apeldoornskanaal dichten als daar iemand in rijdt?
  De bestuurder is fout, NIET de boom!!
  Wees zuinig op bomen, ze zijn hard nodig voor ons leefmilieu.
  Wees toch wijzer!!

 • Bertie van Beek
  REPLY

  De bomen zijn niet de schuld van ongelukken, maar de bestuurders.
  Moeten de lantaarnpalen ook weg als daar een bestuurder tegenaan rijdt, of het Apeldoorns kanaal dichten, wanneer daar iemand in rijdt?
  We moeten juist zuinig zijn op onze bomen, ze zijn goed voor ons leefmileu en voor het Achterhoekse landschap.
  Beste Provincie: wees toch wijzer!

 • Lourens
  REPLY

  ALS DE BOMEN WEG ZIJN GAAN DE MENSEN JUIST HARDER RIJDEN! Als de bomen dan perse weg moeten dan moeten we eisen dat dezelfde hoeveelheid bomen elders aangeplant wordt! Er zijn heel veel wegen met genoeg ruimte er omheen. Bomen houden ook fijn-stof tegen. EIS COMPENSATIE WEGGEHAALDE BOMEN!

 • Marit Otto
  REPLY

  Gelderland moet ook een buiten Nederland gaan kijken. Nederland heeft haar natuur al zo gedomesticeerd dat onze natuur op geen enkele manier nog een vuist kan maken tegen de automobilist. Die paar eiken moet men met respect bejegenen en er als het even kan niet tegen aan rijden. Laat staan ze allemaal weg halen. Lees ook de column van Bert Wagendorp

 • Erik Van scheijdel
  REPLY

  Met de kennis van nu bomenkappen is redelijk idioot. Niet doen dus. Mensen moeten leren samenleven met het kleine beetje uitdaging en risico dat ons landschap nog biedt. Als dat alles is…… de eik moet blijven

 • Helena Tijssen
  REPLY

  Wanneer we allemaal wat rustiger rijden kan het prachtige natuurmonument N319 behouden blijven. Deze groene tunnel is de entree tot de Achterhoek en haalt de haast uit ons drukke leven.
  En, niet minder belangrijk, ze houdt de luncht schoon, neemt CO2 op, vormt even ecosysteem dat niet zomaar te vervangen is. Later we deze prachtige weg in ere houden.

 • Monique
  REPLY

  Ongelofelijk dat in deze tijd van milieu bewustzijn, een gemeente deze bomenkap wilt toestaan. Waarscihijnlijk zijn ze banger voor schadeclaims vanwege de bomen dan de vernietiging van ons eco systeem. Alles draait om geld. Ik zou niet graag het karma dragen van diegene die onder zo’n besluit zijn handtekening gaat zetten. Ik zie het als een massamoord. Bomen leven en hebben ook recht op leven. Daarbij geven ze ons zoveel, terwijl wij hun niets teruggeven. Laten automobilisten hun rijgedrag aanpassen aan de bomen. Niet andersom. Als je tegen zo’n enorme boom aanrijdt, heb je duidelijk zitten slapen achter het stuur en ben je een gevaar op de weg en dient je rijbewijs ingenomen te worden. Een fietser zien ze dan zeker over het hoofd. . Ik woon niet in de Achterhoek, maar als ik er ben, valt me altijd op hoe hard de mensen daar rijden. Waarschijnlijk heeft dat de prioriteit voor de gemeente.

 • Monique
  REPLY

  Zo prachtig deze bomenlaan! Die verdiend alle bescherming. Dus ik zou zeggen geen auto’s meer over deze weg, maar paard en wagen. En anders beter opletten automobilisten.

 • Stefan
  REPLY

  Belachelijk, geen woorden voor te vinden. Beetje beetje helpen we steeds verder de natuur om zeep. Inderdaad niet de bomen maar mensen zijn schuldig aan ongelukken.

 • R rutsen
  REPLY

  Plaats flitspalen dat levert geld op, drempels kosten de gemeenschap geld, en zo wordt de hardrijder gestraft.

  Al die maatregelen als drempels en wegversmallingen waar elke chaufeur een hekel heeft zijn nodig
  Om de wegpiraten in toom te houden, dus een flitspaal is veel efficienter en doeltreffender.

  De vervuiler betaald!! En zo hoort het.

  Ronald

 • Maria M
  REPLY

  Misschien is er een heel andere reden.
  5G
  Bomen verstoren de signaal uitbreiding van de 5G-frequenties.
  Autonome geconnecteerde voertuigen moeten communiceren via 5G …

 • barbara degraaf
  REPLY

  Het probleem is niet de genoemde veiligheid. Dat is de drogreden die ons wordt aangereikt.
  De echte reden voor het kappen van bomen is de nieuwe snellere internet verbinding 5G.
  Voor deze nieuwe zendmast moeten eigenlijk alle bomen hoger dan 3 meter worden verwijderd,.
  Het meest verontrustend in deze zaak is de verborgen agenda van de initiatief nemers,die
  werken in opdracht voor het kunnen uitrollen van deze 5G.
  Alom wordt gevraagd deze 5G eerst te testen op mogelijk schadelijke straling.Artsen/neurologen
  maken zich zorgen vanwege het feit dat deze mast dezelfde frequente heeft als onze hersenen.
  Veel info is reeds te vinden op internet b.v.Want to Know Bij het uitrollen van deze 5G deden zich al
  vreemde verschijnselen voor.Vogels die dood uit bomen vielen,koeien op hol Kranten bericht
  ,geen complotachtige gedachten!!!.

  Laten we goed gefundeerde argumenten aan dragen en laten weten dat deze kennis op grote
  schaal wordt geweten.
  Barbara de Graag Barchem

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.