Kaalslag recreatiegebied Bernisse

575 1024 Meldpunt Bomenkap

Twee jaar geleden flinke partijen grote bomen verwijderd onder het mom van dunning. De bomen stonden mijns inziens niet te dicht bij elkaar. Die grote bomen leveren het meeste op. En juist de percelen met veel opschot zijn niet gedund. Ja dat opschot brengt niets op. Het is hier een reacreatiegebied, geen bomenakker!

Recent in het zuidelijke deel een flink stuk kaalgeslagen. Hier stonden veel essen, deze worden verwijderd want de essentaksterfte zou hier eens uit kunnen breken. Tevens de populieren in dit gebied gekapt met de mededeling dat deze toch niet duurzaam zijn….

Op het ogenblik worden alle knotwilgen aan de oevers van het riviertje gekapt. De stronken worden ingesmeerd met roundup opdat die niet opschieten. Dit voor de vorming van natuurlijke oevers, lees lage natuur.

Het beheer va het gebied was in handen van een landschapbeheerder en is intussen overgedragen aan SBB. De oude landschapsbeheerder heeft nog verdient aan het kappen van vele bomen vlak voor de overdracht. SBB is nog veel rigoureuzer te werk gegaan. Ten slotte verwijderde het waterschap nog eens 1000 wilgen aan de oever van het riviertje.

 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.