Groetjes uit De Wolden

751 1024 Meldpunt Bomenkap

Geachte raadsleden en andere betrokkenen, 

Ik stuur u van harte deze kaart, hopende dat mijn woorden en dat van anderen worden meegewogen in hoe u uw bomenbeleid gaat vormgeven.  Het wel of niet kappen van een boom is immers een zeer gewichtige kwestie of zou dat althans moeten zijn. Er zijn tal van ecologische, sociale, gezondheidstechnische en esthetische redenen te noemen om een florerend bomenbestand te behouden. En als het dan toch over geld gaat; wat levert groen – en bomen in het bijzonder –  de gemeente De Wolden op? Is het niet zo dat toerisme in de regio in ieder geval deels (misschien wel grotendeels) gestoeld is op het bomenbestand? Ik als Groningse kwam daarom veel in Drenthe. Tegenwoordig, door het heersende groenbeheer/beleid, steeds minder. Ik kan nog uren doorgaan over de vele andere voordelen die aan groen beleid kleven. 

Helaas laten gemeentes en natuurbeheerders in toenemende mate de regels versoepelen, zowel op het gebied van kap als herplant. Dat is te zien. Groningen, Drenthe en Friesland komen daardoor niet goed uit de bus, zo blijkt o.a. uit een onderzoek van de Wageningse Universiteit. Hopelijk kan de gemeente De Wolden voortrekker zijn van ander beleid, in plaats van meegaan in de ‘wij kappen erop los’-trend die anno 2018 leidende is.  

Dank voor uw aandacht. U zou wezenlijk kunnen bijdragen aan een groene en perspectiefrijke toekomst. Ik hoop dat u zich daar ten volle voor inzet of gaat inzetten.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.