Ingezonden brief NM en SBB

1024 341 Meldpunt Bomenkap

Melding:
OPEN BRIEF AAN DE BESTUREN VAN NATUURMONUMENTEN EN DE PROVINCIALE LANDSCHAPPEN

Beste Natuurbeheerders,

Nederland kent prachtige bossen, waarover u het voorrecht heeft beheerder te mogen zijn. Goed beheer is goed rentmeesterschap, de nalatenschap van natuur voor deze en volgende generaties. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Waarin u keer op keer ernstig tekortschiet. Vandaar deze brief.

Nederland heeft beheerders nodig die met visie en liefde hun bossen beheren, op een constructieve wijze, zodat ze in hun kracht blijven, hun pracht kunnen laten zien en huis kunnen zijn voor vele boom-, plant- en diersoorten.

De klimaat- en stikstofcrisis vragen extra waakzaamheid. De eerste is steeds acuter bedreigend voor de hele wereld, de tweede is zeer belemmerend voor de ontwikkeling van lokale natuur.

Uw beider organisaties geven echter geen blijk van verantwoordelijk en maatschappelijk aangepast gedrag aan wat er om ons heen gebeurt. Kappen van bossen voor productie en opbrengst is nog steeds aan de orde van de dag. Ook nu weer, in deze herfst. Magische bossen worden verkracht door grootschalige kap voor opbrengst van hout en biomassa. Om dit te rechtvaardigen communiceert u quasi-wetenschappelijke onderbouwingen en loze marketingverhalen. Vlaktekap is achterhaald en desastreus voor bodemvruchtbaarheid, koolstofbinding, biodiversiteit en beleving van het bos.
Het is bizar en intens treurig. En het kan niet meer.

Als voorbeeld de Leuvenumse bossen van Natuurmonumenten. Daar zijn recent opnieuw, net als in vele voorgaande jaren, grote percelen aangestipt voor kap. Gezonde en prachtige bomen in een fantastische habitat. Waarom? De bossen verworden op deze manier tot kerkhoven van boomstronken. Slecht voor het bos, voor de dieren die daar leven, en voor de mensen die er graag wandelen. Welke indruk moet dit maken op kinderen die deze bossen bezoeken? Dat het leven van een boom niet telt? Hoe is dit te rijmen met de ongekende crisis die zich om ons heen ontwikkelt? Waarom worden in Nederland grote percelen aangemerkt voor extra aanplant van bomen, terwijl aan de andere kant op deze schaal wordt gekapt? Is er dan niemand in uw organisaties die hiertegen in het geweer komt? En die dit beleid aan de orde stelt? Is het tunnel denken zo ver bij u doorgedrongen dat dit soort ontbossing zonder discussie ieder jaar verder kan gaan?

Het is tijd voor een drastische koerswijziging. Nú. Een moratorium op bomenkap, in heel Nederland. Vrijwillig, vanuit een besef hoe belangrijk deze bossen zijn voor leefomgeving, milieu en klimaat.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.