Sloop parkje omzoomd met bomen en ander groen dorp Ezinge

1024 739 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De gemeente heeft een bouwplan gepresenteerd waarbij ALLE BOMEN EN ANDER GROEN moet worden gesloopt . Terwijl dit stuk groen binnen bebouwde kom heel belangrijk is voor de kinderen , vogels en andere dieren en anderen die er gebruik van maken.
De plannen om daar te bouwen worden al 14 jaar gemaakt en weer verworpen.
Dit laatste plan is weer omstreden vanwege de hoogte van de huizen en vanwege de doelgroep , zes dure koopwoningen, daar zit het dorp niet op te wachten.
Het groen is te belangrijk voor de leefbaarheid in dit deel Ezinge.
Omliggende boeren zijn niet BIO en de stank van chloor is soms onhoudbaar.
Dit stuk groen geeft zuurstof en is alleen daarom al super belangrijk.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.