Natuurmonumenten waant zich eigenaar van Schiermonnikoog

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Natuurmonumenten hakt niet alleen op de vaste wal respectloos bomen om ter afsluiting van wandelpaden. Zo ook op Schiermonnikoog. Oostelijk van de camping Seedune liggen omgezaagde bomen over paadjes waar kinderen het bosperceel inliepen om te spelen. Maar kinderen laten zich niet makkelijk tegenhouden: en dus ontstaan er nieuwe paadjes om de opgeworpen wegversperringen heen.

Op de vaste wal wordt verstoring als excuus aangewend om paden af te sluiten. Maar op Schier lopen enkel (heel veel) hazen en ook fazanten (die gewoon uit je hand eten). Geen edelherten, geen varkens, das, vos of wolf leeft op het eiland. Zo af en toe zie je op Schiermonnikoog een ree, die de tijdens laagwater van de vaste wal het wad oversteekt via drooggevallen zandplaten en de vaargeulen over zwemt om even het eiland te bezoeken.

Maar er speelt meer op het eiland Schiermonnikoog. De eilanders zijn de rol van Natuurmonumenten beu. Hun eiland is inmiddels totaal overgenomen door Natuurmonumenten. Volgens de borden van NM mag er vrij gestruind worden op het eiland, maar omgezaagde bomen op de paden en veel rasters dwars over het eiland versperren de mogelijkheid om vrij te kúnnen struinen.

Op het eiland blijft protest niet uit. Net op het moment dat er een groep ‘projectleiders Veluwe’ op het eiland een rendez vous heeft, staat een weiland vol met gele bordjes met tekst als ‘natuur is kassa’ en is het logo van NM gewijzigd in ‘Natuurproducenten’ en wordt de demonstratie aangevuld met demonische maskers en een gedicht uit 1992 (Anneke Statema), met toen al de ergernissen van de eilanders over de gedragingen van NM. Maar ook toen al werd er gewoon niet geluisterd naar de tegenargumenten van de eilanders.

Wanneer stoppen de leugens van zogenaamde natuurbeheerders en mag de natuur z’n eigen loop hebben? Wat in Nederland als stuivende duinen en levende zandverstuivingen wordt voorgeschoteld wordt ergens anders als erosie beleefd en moet middels een massale bomenplant worden bestreden (…)

Wanneer komt de rest van Nederland in verzet tegen de commerciële activiteiten van natuurbeherende instanties?

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.