Grootschalige boskap Schotkamp Elspeet

1024 671 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De gemeente Nunspeet, de beheerder van het Natura 2000 gebied Schotkamp is op grote schaal bomen aan t blessen in het hele bosgebied tot aan de heide. Hun voornemen is begin volgend jaar te beginnen met de kap. Het gaat voornamelijk om dennen, maar ook enorme douglassen moeten het gaan ontgelden.
Met alle dramatische gevolgen voor alle bosbewoners, zowel bomen  planten en dieren.
Er leven hier dassen, reeën, herten wilde zwijnen, eekhoorns, boommarters, wolven etc etc. Ook zitten er veel vogels als kerkuil, groene spechten, buizerds etc. Op de grond de hazelworm, adders, hagedissen en diverse soorten padden om maar enkele te noemen. Kunnen we nog iets doen om het bos te beschermen tegen de zo grootschalige ingreep die de gemeente wil doen. En het opjagen en verjagen van de dieren. Er wordt geen perceel overgeslagen. Op sommige plekken waar al eerder gekapt is zie je hoofdzakelijk dennen en berken terugkomen. Geen gezond evenwichtig (loof)bos. De beheersvisie en kapplannen wil de gemeente niet met omwonende delen. Daarom hebben we inmiddels een WOO verzoek ingediend.

graag delen
1 comment
 • Linda van Zijst
  REPLY

  Beste heer/mevrouw,

  Bij deze reageer ik namens de gemeente Nunspeet op bovenstaande melding.

  FSC
  Omdat ons bos FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd is, zijn we gehouden aan de voorwaarden van dit keurmerk en oogsten we daardoor minder dan dat er jaarlijks bijgroeit.

  Nu kappen we niet alle dikke bomen; een bos heeft de meeste waarde als het bestaat uit verschillende leeftijdsfases. Van open plekken tot jong ontkiemend bos, een struiklaag gevolgd door een stakenfase om vervolgens door te groeien naar dikkere bomen. Maar ook dode bomen of bomen die in een aftakelingsfase verkeren, zijn zeer waardevol. Deze afwisseling in het bosbeeld zien we meer en meer terug in ons bos. Dit heeft te maken met een andere aanpak (beheer) van het bos. Vroeg bleef men het bos eindeloos dunnen, totdat het zo dun bezaaid was met bomen dat er uiteindelijk werd overgegaan tot kaalkap. Vervolgens plantten men weer jonge bomen aan en begon het weer van voren af aan.

  Natuurbrandpreventie
  Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft een ‘Natuurbrandpreventieplan 2021-2030’ laten opstellen. Het doel van dit plan is om door het nemen van beheersmaatregelen het risico op natuurbranden te verkleinen. Voorbeelden van maatregelen zijn het op bepaalde plaatsen verwijderen van naaldhout of het ‘omvormen van naaldhout naar loofhout’, het realiseren/herstellen van brandsingels en het realiseren van subcompartimenten. Deze preventieve maatregelen zijn van belang om eventuele natuurbranden ‘beheersbaar’ te houden.

  Volgend jaar doen wij onderhoud en natuurbeheer bij het deelgebied de Schotkamp, waarbij wij maatregelen uitvoeren in verband met natuurbrandpreventie, bosrevitalisering en regulier beheer (dat vindt nu eens in de 5 jaar plaats).

  Overigens wil de gemeente Nunspeet de beheervisie en kapplannen wel met de inwoners delen.

  Met vriendelijke groet,
  Bos- en natuurbeheerder van de gemeente Nunspeet

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.