Elspeter struiken, bomen geblest

1024 549 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Op dit moment worden bomen weer geblest, met een rode stip, om komende winter te worden geplunderd. Zodat de natuurbeherende organisaties weer geld in het laatje krijgen. Wat ze echter verzaken is te kijken naar de effecten van hun jacht naar geld en roem.

Langs de Vaassenseweg, ELspeter Struiken, Gemeente Nunspeet, staan vele bomen geblest hun laatste klimaatkoelende functie uit te voeren. Tijdens de winter 2024/2025 zal daar een grote leegte ontstaan, die voorlopig niet opgevuld is. Vanaf komende winter / kapseizoen wordt daar minder CO₂ opgenomen waardoor het klimaat versneld warmer wordt. Mensen in stedelijk gebied worden op vele manieren aangemoedigd tegeltuinen te vergroenen, waarom doen de natuurbeheerders niet mee?

Native Americans en Aboriginals branden destijds bossen plat om hun akkers aan te kunnen leggen.
Vanaf 1607 arriveerden immigranten in Noord Amerika en vanaf 1789 in Australië. Deze immigranten brachten ziekten mee waar de natives geen antistoffen hadden, waardoor er velen overleden. Daardoor werden de bossen niet meer platgebrand en groeide de bossen weer dicht, Dat heeft geleid tot een kleine ijstijd. Door het dichtgroeien van de natuur, liepen de temperaturen sterk terug en nam de temperatuur wereldwijd sterk af, zoveel effect het het menselijke gedrag op de natuur.
Onze bossen zijn de klimaatbuffer van onze tijd. Toch blijven natuurbeheerders maar doorgaan met het leegplunderen van de bossen, waardoor het koelend effect van de bossen sterk afneemt .

Exoten, ook zo’n zinloze discussie, worden op dit moment massaal gerooid. Omdat, zo is de redenatie en uitleg van de huidige generatie natuurbeheerders, deze soorten van nature hier niet voorkwamen.
Neem als voorbeeld een vis, die vanwege de wereldwijde temperatuurstijging bewust dan wel onbewust een andere migratieroute kiest omdat de stroming in de opwarmende zee en oceaan anders wordt. Is die vis ook een exoot die moet worden verwijdert? Met planten en andere levensvormen is dat in mijn beleving niet anders.

Onze wereld wordt door het nog steeds toenemende vlieg- en transportverkeer steeds kleiner, waardoor bedoeld en onbedoeld zaden, insecten, bacteriën, enz. razendsnel over grote afstanden worden vervoerd van hier naar daar en van daar naar hier. Het is blijkbaar niet meer te stoppen. Dus alsjeblieft beste zogenaamde natuurbeheerders, stop alsjeblieft met het verwijderen van in jullie ogen hier niet thuishorende soorten. Zodra jullie natuurbeheerders uit de tijd zijn komen ze toch wel. Neem als voorbeeld de terugkeer van de wolf nadat het ijzeren gordijn in 1989 is gevallen. Deze herintredende soort blijkt als toppredator een grote aanwinst voor het totale ecologische plaatje. Dus waarom nu zoveel energie en kapitaal verspillen? Dat geld kan veel beter worden besteed aan bijvoorbeeld scholing voor kansarme kinderen. Of onderzoek naar hoe we als samenleving ons kunnen wapenen tegen oprukkende exotische bacteriën en virussen. Onderzoek liever hoe we ons kunnen aanpassen dan de schuld aan andere levensvormen gevend de spreekwoordelijke kop in het zand te blijven drukken.

Beste natuurbeheerders, zorg alstublieft dat de temperaturen niet te snel blijven oplopen. Laat onze klimaatbuffer alstublieft met rust.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.