60 voetbalvelden bos gekapt, Groningen

768 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:

Hierbij een foto welke is genomen van één van de bospercelen voor onze boerderij. Vanwege de Essentakziekte een complete kaalslag en met lomp geweld. Het betreft de locatie wethouder L Veemanweg  in Meeden, Groningen.
Er zijn vele plekken in ons dorp die er aan moeten geloven. Zelfs het gehele dorpsbos wordt vlakgemaakt met de grond! Een heel bos ter grootte van ruim 60 voetbalvelden. Ik wist niet dat we zo veel van die bomen hadden die slecht zijn. En bovendien een gevaar voor de omgeving opleveren. Gefaseerd uitdunnen ligt in de mogelijkheden maar gezien de visie loze organisatie zoals Staatsbosbeheer zit dat niet in de lijn. Kosten, daar draait het om. helaas geen natuurBEHEER
1 comment

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.