Olst-Wijhe; Monumentale bomenlaan gekapt

497 496 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Om te janken! 100 monumentale eikenbomen gekapt tussen Heino en Wijhe. Ecoterrorisme door de gemeente Olst-Wijhe.

Via Facebook Behoud Bomen Arnhem

Voor en na.
Welke bestuurders in Heino en Wijhe zijn verantwoordelijk voor dit totale wanbeleid met bomen? In Arnhem maar in heel Nederland wordt schandalig omgegaan met onze bomen en waarvoor pikken we dit nog?

“De kap van de monumentale bomen stond al een tijdje op de planning van gemeente Olst-Wijhe, bevestigt een woordvoerder, maar niet iedereen was daarvan volledig op de hoogte. Fietsers, wandelaars en andere passanten schrokken zich in elk geval wild”.

,,Ik was in shock toen ik het zag’’, reageert een wandelaarster uit Heino, die frequent haar honden uitlaat in het laantje van Het Nijenhuis. ,,Dat ze zouden gaan kappen, wist ik, maar niet dat het er zo erg uit zou zien. Doodzonde!’’

Bron: de Stentor | Copy: Gerard Vrakking

__________

Reactie gemeente:

Aan het Nijenhuis tussen Heino en Wijhe is afgelopen week een laan met bomen gekapt. Dit was nodig om de veiligheid van weggebruikers te kunnen garanderen.

De Amerikaanse eiken waren eigendom en in beheer van de Stichting Baron van Ittersumfonds. De Stichting Baron van Ittersumfonds heeft een kapmelding gedaan bij de Provincie Overijssel. Binnen de Natuurwet is de provincie hierin namelijk het bevoegd gezag. Het plan is wel in overleg met ons tot stand gekomen.

Er stonden Amerikaanse eiken langs deze weg. De afgelopen jaren zijn er hier al diverse bomen gekapt vanwege een slechte vitaliteit. Dat moest nu weer gebeuren voor de veiligheid van weggebruikers. Wij controleren alle gemeentelijke bomen, maar ook bomen die langs gemeentelijke wegen staan die niet bij ons in eigendom zijn. Dit doen wij in het kader van de zorgplicht en de (verkeers)veiligheid. Als bomen niet voldoen aan de controlenorm, attenderen wij eigenaren op hun zorgplicht en brengen wij hen op de hoogte van de eventuele tekortkomingen.

Het landgoed heeft (in overleg met ons) de keuze gemaakt om alle bomen te kappen en deze te vervangen door lindebomen. In het kader van de biodiversiteit is dit een verantwoorde keuze. De kap en herplanting kost veel geld; de houtopbrengst dekt lang niet de kosten, dus deze aanpak van het landgoed valt te prijzen.

De boomstammen heeft het landgoed laten staan ter bescherming van de jonge bomen. Zou de berm geheel kaal zijn gemaakt, dan is er geen obstakel meer voor het (zwaardere) verkeer en wordt de berm als rijbaan gebruikt. Hierbij is de kans groot dat de jonge bomen worden beschadigd of omgereden en ook de ondergrond sterk wordt verdicht waardoor de ontwikkeling achter zal blijven. De stammen blijven de komende jaren staan in de berm, net zo lang als nodig om de jonge lindebomen te beschermen.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.