Dunning aantal bomen Bronckhorst

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:

De gemeente Bronckhorst heeft het voornemen om dit najaar lanen te gaan dunnen. Als reden voor deze dunning geeft de gemeente aan: De bomen staan te dicht op elkaar en hierdoor verdrukken ze elkaar. Dit maakt het dat de bomen niet kunnen uitgroeien tot een duurzame laan; er zou meer kans zijn op dood hout en daardoor onveilig worden.

Dit wordt in een prachtig voorlichtingsfilmpje van de gemeente zodanig weergegeven alsof dit noodzakelijk is. Mogelijk is het kostenaspect een afweging.
Echter, besparingen in het bomenbeheer kunnen niet simpelweg worden gerelateerd aan het verminderen van het aantal bomen. Het dunnen van lanen kan op korte en lange termijn ongewenste neveneffecten hebben.

Voor deze motivatie om de bomen te kappen valt veel te weerleggen.

Bomen kunnen heel goed dicht op elkaar staan. (Zie de lanen bij landgoed Zelle of de prachtige beukenlaan in Baak) Bomen die dicht op elkaar staan vormen een geheel en beschermen elkaar tegen zonlicht en wind en temperen de temperatuur.

Wanneer bomen, zéker als ze op latere leeftijd gedund worden, zoals deze te kappen bomen, komen ze in een omstandigheid waarin ze niet zijn opgegroeid en daardoor kwetsbaar zijn voor wind en zon. Dat kan het ook onveilig maken.

Het is niet zo dat alleen beuken en bomen met een gladde bast gevoelig zijn voor zonlicht. Dit geldt voor elke boom die plotseling vrij komt te staan.

Waarom zou je vitale bomen vellen?

Voor iedere gevelde boom wordt een nieuwe aangeplant, maar daarmee compenseer je niet een half- of volwassen boom. Daarvoor moeten tientallen bomen worden geplant en dan moeten ze ook nog aanslaan.

Het is moeilijk in deze tijd van droogte, de nieuwe aanplant in leven te houden.

Het vellen (dunnen) van gezonde bomen is pure kapitaalvernietiging. Van een gezonde laan kan een kwetsbare bomenrij overblijven. Door zon, wind, ziektes en/of graafwerkzaamheden kunnen alsnog zomaar bomen wegvallen.

Laten we blij zijn met wat we hebben aan gezonde bomen en zorg ervoor dat de standplaats goed is en blijft.

Dan kunnen de bomen uitgroeien tot duurzame bomenlanen.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.