Oproep; jaarringen tellen

1024 657 Meldpunt Bomenkap

Oproep van Robin Noorda –  Tropism

BEWIJS VOOR HELE BOMEN IN BIOMASSA – DE LEUGEN VAN WIEBES


Een oproep te helpen bewijzen dat er stamhout in biomassa zit.
Je kunt helpen bewijzen dat er stamhout in biomassa zit en daarmee helpen de leugen van de biomassa-lobby aan te tonen. De biomassa- lobby, met onze minister van Economische Zaken en Klimaat; Wiebes voorop, beweert dat er enkel restafval, takken en kruinen de shredder in gaan voor biomassa. Zie O2 journaal op 00.40 waarin Wiebes stellig beweert dat er alleen (citaat) “dunningshout, snoeiafval en restafval” in biomassa zit. Dit is echter niet waar. Hele bomen en bossen gaan de shredder in. De enorme bergen biomassa die tijdelijk na kaalkap in onze bossen te vinden zijn, bevatten het bewijs daarvoor. Met de eenvoudige jaarringenradius-test is stamhout in de snippers aan te tonen.

De test komt erop neer dat de radius van jaarringfragmenten in houtsnippers gemeten wordt. Takken hebben kleine jaarringen en stamhout kent ringen met een grote radius. De houtsnippers met een geringe curve in de jaarringen geven aan dat deze uit de buitenste schillen van stammen komen. Bij de eerste test is al direct aangetoond dat stammen de shredder in gaan voor biomassa.

Het is van belang deze houtsnipperbergen te bemonsteren om dit bewijs veilig te stellen en een landelijke indicatie van de omvang te krijgen.
Jouw hulp daarbij is van groot belang. Met jouw inzet kunnen we aantonen dat er niet incidenteel, maar structureel stamhout en dus hele bomen in de biomassa gaan en we dus door Wiebes voorgelogen worden. Zodra we een representatieve reeks bewijzen hebben, zullen we de minister hiermee confronteren en hem ter verantwoording roepen.


INSTRUCTIES OPROEP MONSTERS EN BEELDMATERIAAL


Bemonstering berg biomassa en beeldmateriaal

Ga fietsen in een Staatsbosbeheer bosgebied (of van een andere bosbeheerder) en neem een camera mee en een zakje voor houtsnippers. Speur naar een berg houtsnippers en neem daar dan een monster van. Zoek een aantal zo groot mogelijke houtsnippers. Hoe groter en dikker de snippers, hoe beter de jaarringen zichtbaar zullen zijn. Fotografeer de biomassaberg, noteer de geschatte omvang, datum en lokatie.
 Overigens, als je kaalslag tegenkomt, fotografeer of film dit en als je getuige bent van het rooien of het gebruik van de shredder, dan moet je dit zeker filmen. Tip voor het filmen met je mobiel: film een liggend en niet staand beeld.
Stuur de beelden naar info@tropisme.nl, filmbestanden met wetransfer.com.

Preparatie snippers
Een houtsnipper is door de shredder gefragmenteerd met een serie parallelle scheuren die makkelijk verward kunnen worden met jaarringen. Elke snipper moet eerst weer één compact geheel worden. Lijm de verschillende fragmenten met houtlijm weer aan elkaar en laat het in een lijmklem drogen. Dan zullen na opschuren en eventueel lakken de jaarringen goed zichtbaar worden.

Documenteer

Print de jaarringradiusmeter (download hieronder) op een A3-vel (of elke helft op een A4).
 Orden de plakjes op de radiusmeter, vul de gegevens in, fotografeer recht van boven het eindresultaat en stuur dit met de locatiefoto op naar info@tropisme.nl. Bij voorbaat dank en geweldig dat je aan deze actie wilt meewerken.

Download hier het formulier voor de kale radiusmeter.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.