Fataal bomenbeleidsplan Bronckhorst

1000 750 Meldpunt Bomenkap


Al eerder lieten wij u weten dat de gemeente Bronckhorst met haar nieuwe bomenbeleidsplan maar heeft besloten dat het enorme aantal van 100.000 bomen ‘niet passen(?!) in haar landschapstypen’..

Daarom verklaart Bronckhorst dit grote aantal bomen dan maar kapvergunningvrij. Dit betreft niet alleen deze 100.000 gemeentebomen, daar komt ook nog een onbekend aantal particuliere bomen bij. De wethouder doet of er niets aan de hand is, en stelt naïef: “want mensen kappen een boom niet zonder reden”.

Was dat maar waar; de redenen van de teveel voorkomende illegale kap in de Achterhoek zijn niet op 1 hand te tellen!

Ook gebruikt de wethouder het argument dat in de gemeente Berkelland ook geen kapvergunning nodig zou zijn. Dit is echter onjuist: in Berkelland worden bomen wel degelijk beschermd!

Er geldt voor bomen met een doorsnede vanaf 10 cm op 130 cm meter hoogte een ‘omgevingsvergunning kap’.

Voor bomen die illegaal zijn gekapt, volgt er een handhavingsprocedure. Op dit moment lopen er 72 van deze zaken.

Kortom, een heilloos en zeer zorgelijk bomenbeleidsplan!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.