Bussum – Nachtelijke rustplaats van duizenden spreeuwen gekapt

1024 728 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Normaal gesproken maak ik geen melding van gekapte coniferen. Ze zijn niet inheems en er dringt vrijwel geen licht doorheen, wat voor particuliere eigenaren natuurlijk niet prettig is. Maar deze oude, grote en bijzonder dichte conifeer, in een tuin op de hoek van de Singel en de Veldheimerlaan te Bussum, was ecologisch wel degelijk waardevol, en is vermoedelijk juist om die reden (‘overlast’) gekapt.

Rond de jaarwisseling – mogelijk door vuurwerk uit een andere boom verjaagd – verschenen volgens andere bewoners de duizenden spreeuwen en kozen deze boom als nachtelijke slaap- en schuilplaats. Zelf verbleef ik vanaf datzelfde moment in het huis van mijn doodzieke en inmiddels overleden vader, vlak in de buurt. Mijn dochter ontdekte de boom door het geluid, want je zag de vogels vrijwel niet. Tegen het einde van de middag verzamelden zich steeds meer kleine groepjes, en cirkelden in steeds dichtere cirkels rond hun pleisterplaats, en dus ook boven mijn vaders huis.

Het huis waartoe de tuin met de conifeer behoorde was gelukkig nog onbewoond, en volgens mensen uit de straat al jaren in verbouwing. De bewoners zouden de boom toch zeker wel laten staan, totdat de spreeuwen in het voorjaar weer hun eigen weg zouden aan?! Meenden wij… Niemand had er immers last van, behalve een beetje poep op de stoep?

De spreeuwen gaven mij bovendien troost in een moeilijke periode. Ik verwerkte de zwerm zelfs in mijn verhaal voor de uitvaartplechtigheid: mijn vader was die spreeuw die altijd net een beetje buiten de groep, balancerend op het uiteinde van een takje, naar de sterren keek…

Na de uitvaart (25 januari) zag en hoorde ik de vogels niet meer. Maar ik was druk en lette er niet op. Later meende ik dat de spreeuwen door de kou verdreven waren. Maar nee: gisteren (24 februari) ontdekte ik dat hun boom – rücksichtloos – was gekapt. Tot de grond toe afgesneden. En hij was dik (zie foto).

In de gemeente Gooise Meren blijkt een kapvergunning voor particulieren uitsluitend nodig voor ‘bijzondere bomen’. Nou was dit natuurlijk een bijzondere boom – veilige nachtelijke rustplaats voor duizenden spreeuwen, een vogelsoort waarmee het niet goed gaat! – maar de boom stond niet op een ‘lijstje’. Het mág gewoon allemaal, er kraait geen haan naar.

Ik heb de Vogelbescherming gebeld, die de zaak erg treurig vond. Bomen met nesten (mits zichtbaar vanaf de grond) worden tijdens het broedseizoen beschermd, maar dit is wat je noemt een maas in de wet. Helaas is het nogal een ramp voor de spreeuwen om na het dagelijkse voedselrondje (verdeeld in kleine groepjes) te ontdekken dat het veilige huis waarin je slaapt domweg is afgebroken tijdens je afwezigheid… Dan moeten ze halsoverkop op zoek naar een nieuwe schuilplaats, en versnippert de zwerm, met alle risico’s en verstoringen van dien. En dat net vóór een zware vorstperiode!

Kortom: nachtelijkje winterverblijfplaatsen van (grote aantallen) vogels blijken niet beschermd. Terwijl juist bomen met spreeuwen erin extra risico lopen om gekapt te worden, vanwege overlast (nachtelijk geluid en ook poep natuurlijk). Zie ook dit erg negatieve artikel in het Parool: https://www.parool.nl/nieuws/spreeuw-is-asociale-buur~b9d15834/ Hebben die mensen nooit van oordoppen gehoord? Autoverkeer lijkt mij toch wel een groter probleem…

Verder kan het toch niet zo zijn dat alleen mensen rechten hebben, en vogels niet? Duizenden leventjes verstoord en bedreigd; een vogelsoort die in aantallen toch al achteruit gaat. Hun veilige nachtelijke verblijfplaats gekapt door mensen die op dat moment nog niet eens in het huis verbleven! Het afschaffen van de kapvergunning voor particulieren, in veel gemeenten, zou best een belangrijke oorzaak kunnen zijn van het sterk teruglopen van de aantallen van dit soort vogels. Alle vogels zijn beschermd, maar je kunt niet uitsluitend dieren beschermen; hun leefgebied (heel vaak bomen!) hoort daarbij!

Blogwachter

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.