Overzichtskaart aanhoudende kap Groninger (dorps)bossen

807 519 Meldpunt Bomenkap
Melding: 
Vanwege de essentaksterfte begon Staatsbosbeheer medio 2017 met grootschalige kapactiviteiten in de Hogelander kleibossen. Het gaat om waardevolle bossen met een grote biodiversiteit. SBB ‘verjongt’ deze bossen – niet zelden tijdens het broedseizoen! – met zogeheten harvesters (oogstmachines), waarna de oogst door weer andere machines wordt uitgereden. Weinig kleibossen lijken gespaard te blijven: ook in 2020 wordt weer veel gekapt. Het (bijna letterlijk) plat maaien van complete bospercelen veroorzaakt veel ecologische schade. Juist relatief gezonde (want oude!) essen worden gekapt. Verder blijkt ter plaatse dat veel volwassen niet-essen eveneens worden gekapt. Heel vaak zelfs als ze niet in de doorgangszones van de harvester staan! De  ‘oogst’ (zowel essen als niet-essen) uit deze bossen is dan ook enorm. Hier en daar vindt herplant plaats, maar helaas op een compleet omgewoelde bodem (met alle gevolgen voor het bodemleven van dien). Een rood pictogram verwijst naar kapwerkzaamheden, groen betekent (vermoedelijk) nog onaangetast. Deze kaart is niet volledig (zeker niet wat betreft het oostelijke Hogeland) maar geeft wel een beeld van de grootschaligheid in de afgelopen drieënhalf jaar.
‘Klik op de diverse locaties voor informaties en foto’s’
 
Blogwachter

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.