Kap 4000 bomen op Texel

640 480 Meldpunt Bomenkap

Melding:
SBB wil in De Dennen op Texel 4.000 bomen kappen, nou ja van het ouderwetse kappen is totaal geen sprake meer. Zware machines die de bosgrond ook nog eens verpesten zullen het bos op Texel helemaal kapot maken. SBB zegt voor de veiligheid. Ik kom al 64 jaar in De Dennen en heb me er nog nooit onveilig gevoeld. Dus onder het mom van veiligheid wordt er gekapt. 4.000 bomen die weer verbrand worden in zgn. Eco-centrales maar er is niets eco aan. Het verbranden van een boom is schadelijker voor het milieu dan het verbranden van steenkool. Dus al die centrales die nu gebouwd worden onder de naam ECO zijn vervuilender dan de bestaande kolencentrales.
Ik zeg STOP het KAPPEN in De Dennen op Texel.

Update 30 oktober:

Protesteren kan, ook door de boswachters!

Zoals in de Texelse Courant van vorige week dinsdag te lezen was, verdient SBB wel degelijk aan het kappen van bomen in ons Texelse bos. Dit in tegenstelling tot wat SBB zelf meerdere malen en op diverse manieren heeft beweerd. Wij durven inmiddels te stellen dat SBB niet de waarheid vertelt, ze jokt om haar werkwijze te rechtvaardigen. SBB zou niet alleen géén geld verdienen aan de komende kap, ze zou bijvoorbeeld ook niet meer kappen op plekken waar bij de vorige dunningen al gekapt is, maar dat doen ze wél. En zo zijn er nog meer leugentjes om ‘bestwil’.

SBB is sinds haar verzelfstandiging in 1998 een private onderneming en moet voor haar eigen inkomsten zorgen. Beleid, standpunten en pr zijn aan de nieuwe begroting aangepast. Haar werkwijze is dus niet per se het beste voor de natuur zoals nog steeds veel mensen denken. Nee, haar werkwijze is zelfs juist helemaal niet het beste afgaande op de nieuwste inzichten wat betreft het belang van bos (en dat van dennenbomen in het bijzonder) voor ons klimaat en de CO2 problematiek.

Binnenkort worden langs de Ruijslaan 92 eiken gekapt, 98 dennen en 5 prachtige dikke sparren. Meer dan 90% ervan zijn mooie en gezonde bomen. Ze staan niet in de weg en hangen niet scheef. Hetzelfde percentage bij de Rozendijk, waar onder andere 56 eiken, 60 beuken en 16 dennen het veld zullen ruimen. Het kappen van deze oude gezonde bomen is gewoon een schande! SBB kapt om inkomsten te werven en ze wil een ieder overtuigen dat ze goed bezig is voor de natuur, ze doet haar best om de kap van al die gezonde oude bomen te rechtvaardigen.De grootste bron van inkomsten zijn daarnaast subsidies die SBB en andere beheerders krijgen via regelingen vanuit de Nederlandse overheid, maar ook vanuit Europa. Deze regelingen zijn oorspronkelijk bedoeld om natuur en milieu te beschermen, maar worden vaak toegepast op een manier die natuur en milieu juist schade toe brengt.

Volgens SBB is het kappen van dennen nodig om de biodiversiteit te bevorderen. In ons dennenbos zullen daarom door SBB op drie plekken alle dennen worden gekapt zodat er grote open plekken ontstaan. SBB wil dat het “zogenaamd saaie” (want saai is het beslist niet) naaldbos zal veranderen in een gevarieerd loofbos. Indien het zo zal zijn dat diverse jonge loofboompjes daar, op de arme zandgrond van die drie kale plekken, zullen wortelen en in staat zijn te groeien, dan zal op die plekken inderdaad de biodiversiteit aan bomen toenemen, maar de biodiversiteit van het totale bos zal afnemen, immers meer dan driekwart van het bos is al dat gevarieerde gemengde bos. Naaldbos met weinig bodembegroeiing is bovendien een specifieke leefomgeving. Een groot aantal paddenstoelen groeit voornamelijk of uitsluitend bij of op naaldbomen. Ook allerlei soorten nachtvlinders en vogels zijn gebonden aan een biotoop met naaldbomen. Met andere woorden: behoud het dennenbos!

We doen een oproep aan iedereen en vooral aan de boswachters én aan de politici om nu nog NEE te zeggen en aldus de komende geplande kap van 4100 bomen tegen te houden. Aan de politici buiten Texel doen we de oproep om de relatie met SBB grondig te herzien en onmiddellijk een halt toe te roepen aan de overmatige bomenkap in Nederland.

We moeten juist nu investeren in het klimaat!

Namens de Partij voor de Bomen op Texel,

Pieternel Geurtz
Annelies Schoo
Christine Frateur

______________

Update Maart 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.