Grashoff: Nederlandse natuur in gevaar

545 310 Meldpunt Bomenkap

GroenLinks oordeelt hard over het natuurbeleid van het kabinet Rutte II. Nederland haalt haar internationaal afgesproken natuurdoelen bij lange na niet. Ons land raakte in de afgelopen 100 jaar 85% van zijn natuurlijke soortenrijkdom (biodiversiteit) kwijt en er is geen sprake van een herstel. Zo ging bijvoorbeeld onze weidevogelstand afgelopen jaren ver achteruit.

Lees het hele artikel hier

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.