Grootschalige bomenkap Gasselte

937 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Er vindt de afgelopen weken (maanden) ook grootschalige bomenkap plaats in Gasselte. Aan de achterzijde van het Ericapark en de natuurijsbaan. Dit betreft o.a. het waterwinningsgebied van het waterschap AA en Hunze, gelegen tussen de natuurijsbaan en de N34 (Hunnebed Highway). Dit gebied is tevens een natuurgebied/ reservaat omdat hier een zeldzame salamander voorkomt. In het gebied liepen altijd veel reeën en klein wild. Sinds het begin van de bomenkap hebben bewoners van Gasselte op die locatie geen reeën over ander wild meer gezien. Tevens is het gebouw van het waterschap door de bomenkap compleet zichtbaar geworden in dit mooie stuk natuur. Door kap van vele bomen is tevens het geluid van de N34 duidelijk hoorbaarder geworden het afgelopen jaar. Tevens is de N34 en het verkeer nu ook duidelijk zichtbaar geworden. Met de toekomstige verbreding van de N34 zal dit vermoedelijk alleen maar erger worden. Een stuk natuur dat er nu uit ziet als een woestenij…………. Hoe kan dit gezien er al te veel bomen waren gekapt in Drenthe. Hoe kan dit in een natuurgebied met beschermde dieren en een gebied die voor toeristen en bewoners van dit gebied zo belangrijk is als het gaat om gezondheid, welzijn, geluid en milieu overlast??????

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.