Kap 155 populieren Diemen

1024 510 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Oosterringdijk kap populieren e.a. totaal 155 nu + 70 komende jaren.
Ondanks het door de gemeente zelf uitgevoerde rapport “bomen effect analyse”, kiest de gemeente om haar eigen ‘boombeheerder’ te volgen en daarmee 100 populieren onnodig te kappen i.p.v. de geadviseerde snoei.  In het huidige plan wandelgebied alvast de eerste 30% en komende jaren de volgende 70%.
Herplant van sprietjes zal tientallen jaren in beslag nemen voordat deze de huidige positieve functies kunnen vervangen (Schaduw en koelte, geluid, snelweg- en spoor zicht, stikstof en fijnstof  buffer)

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.