Vernietigend beleid Houten en Staatsbosbeheer

1024 683 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Staatsbosbeheer heeft september vorig jaar een flinke kaalslag teweeggebracht in natuurgebied Nieuw Wulven in Houten, onder het mom van bevordering doorstroming en waterkwaliteit. Het vrijgekomen hout is afgevoerd en als biomassa verwerkt. Talloze bosbewoners als insecten, ringslangen, vogels, hazen en reeën zijn letterlijk van hun woon en leefplekken beroofd. Het is niet genoeg. Gemeente Houten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen en de natuur moet koste wat het kost nog meer wijken.

Besluitvormingen vonden plaats achter gesloten deuren. Inspraak is nooit anders geweest dan informeren wat er gaat gebeuren. Doordachte en vindingrijke alternatieven en oplossingen, oprechte bezwaren en zorgen aangereikt door milieuwerkgroep Houten, Groen links en omwonenden zijn van tafel geveegd. De plannen zijn inmiddels  zo ver dat het alleen nog een kwestie is van het  bestemmingsplan doordrukken die op dit moment ter inzage bij de gemeente ligt. Dan kan een nieuwe verkeersafslag “midden” in het natuurgebied én een restaurant met vergader- en recreatieve faciliteiten, een werkkeet en een groot nieuw parkeerterrein met verlichting gerealiseerd worden. Overbodig want je kunt er vanaf twee kanten met de auto komen en vanuit meerdere kanten met de fiets. De parkeerterreinen die er al liggen zijn zelden vol en daar is voldoende ruimte voor uitbreiding. Het bestaande fietspad langs het water wordt omgelegd. Er komen trekkershutten en een hindernisbaan in het bos bij broedplaatsen voor vogels en schuilplaatsen voor reeën en andere commerciële activiteiten, ten koste van de natuur. In strijd met het bestemmingsplan, in strijd met de oorspronkelijke opzet zoals beschreven in het Ontwerpplan Herinrichting Groenraven-Oost en het horecabesluit. Bakken met geld waarvan het gebied jaren en jaren onderhouden had kunnen worden.

We verliezen natuur op grote schaal. Er is een grote noodzaak voor bescherming van plant- en diersoorten. We moeten ons richten op herstel en bescherming van de natuur en de biodiversiteit en toch worden dit soort projecten bedacht en gaan dit soort plannen gewoon door?. Waarom? Zijn er dan geen enkele organisaties of instanties die kunnen ingrijpen om dit een halt te kunnen toeroepen?

1 comment
  • Roel Pannekoek
    REPLY

    Het is vechten tegen de bierkaai. Wanneer gemeente en provincie ism terreinbeherende instanties als NM en SBB eenmaal een plan hebben voor rooien en/of omvorming van een gebied dan helpt er geen lieve moedertje meer aan. Lokale milieuwerkgroepen en partijen die groen hoog in het vaandel hebben staan kunnen de blaren op hun tong argumenteren, de ambtenaren en bosecologen weten het altijd beter.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.