Kap 13.000 dennen Bergen aan Zee

1024 743 Meldpunt Bomenkap

Melding:
13.000 dennen mogen worden gekapt van de rechter.  Een treurige zaak vindt de Duinstichting. Er wordt kwetsbaar leven van de beschermde Havik, buizerd, boommarter, bunzing, eekhoorn, roodborst, grote bonte specht, wespendief op het spel gezet voor het habitat grijs duin (zand en schrale gronden) die in goede kwaliteit voorkomt vanaf Gibraltar tot aan de Baltische Staten. De soorten die moeten terugkomen komen elders gewoon voor en worden niet met uitsterven bedreigd. Het Noord Hollands Duinreservaat is 5000 ha groot, waarvan 3 ½ duizend hectare open gebied is. Die 16 ha moet dan het verschil gaan maken? Wij geloven dat niet. In het NHD is slechts 577 ha dennenbos dat voor belangrijke soorten de enige habitat is.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.