Kap Vijlenerbos

1024 576 Meldpunt Bomenkap

Melding:

Nu plaatse Staatsbos(wan)beheer enkele weken geleden een voorzichtig positief stemmend bericht dat men voorlopig afziet van verdere kap- en opschoonwerkzaamheden in het Vijlenerbos, overigens nadat de weg bij het Hijgend Hert daar al danig toegetakeld was. Menig wandelaar en vakantieganger heeft daarvan kunnen genieten! Voortschrijdend inzicht, dacht ik toen nog, heel veel langer kan dat toch niet meer duren nadat recentelijk uit Duits onderzoek is gebleken dat minder bomenkap en het laten liggen van dode bomen veel beter zijn voor het bos en de biodiversiteit. En Staatsbos(wan)beheer heeft immers toegezegd af te zullen zien van het productiebos dat niet meer van deze tijd is. Maar helaas! Wie zich dezer dagen over de Epenerbaan van Vaals begeeft of wie gewoon behoefte heeft aan een kalmerende wandeling in deze stressvolle coronadagen wordt onaangenaam verrast door een enorme hap die uit het bos is genomen en over de gehele lengte van de weg uitgevoerde ‘opschoonwerkzaamheden’. Ook valt aan de rand van het bos – een beetje weggemoffeld – een ferme stapel behoorlijk dikke omgezaagde boomstammen op. En ook op de grote parkeerplaats op de driesprong achter het Hijgend Hert werd een enorme hoeveelheid omgezaagde bomen – de grootste hoeveelheid die ik tot nu toe zag – neergelegd en in allerijl afgevoerd. Het bos wordt nog even leeggehaald nu het nog kan. Nee, nee Staatsbosbeheer kapt die bomen heus niet voor het geld, het is immers geen productiebos meer, het is enkel onderhoud van het bos. Laat me toch niet lachen. Eens te meer blijkt Staatsbos(wan)beheer een uiterst onbetrouwbare partner wiens woorden men maar beter niet al te serieus kan nemen. Men zegt het één maar doet het ander. Er zit niets anders op dan een klacht bij de provincie hierover in te dienen.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.