Kap van 73 bomen, Ossenbeltsdijk in Lochem

1024 736 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Aan de oostzijde van park de Witte Berken aan de Ossenbeltsdijk in Lochem ligt een bosperceel. Dit perceel kent een aantal eigenaren, waaronder melder, maar ook een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar heeft een vergunningsaanvraag voor de kap van 73 bomen en de aanleg van infrastructuur ingediend. Dit zonder melding aan of toestemming van (een deel) van de overige eigenaren. De gemeente Lochem was hiervan op de hoogte, maar heeft op 9 juni 2021 de vergunning verleend waar onverwijld gebruik gemaakt mag worden wegens het spoedeisende karakter van de aanvraag?!
Overigens liggen er nog 2 aanvragen voor de kap van ieder 80 bomen op percelen grenzend aan dit perceel.

Verantwoordelijke ambtenaren zijn de heren Rouwenhorst en Klomparends van de gemeente Lochem

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.